Fart på brugen af teknologi i den sociale indsats

I de kommende år vil it og velfærdsteknologi lette arbejdet for ansatte, der arbejder med ældre, dagtilbud, handicappede og udsatte børn og unge.

Der vil blive frigjort ressourcer, men det handler også om hjælpemidler, som fx giver de ældre øget tryghed, større livskvalitet og mere handlerum.

Her kan du læse om hvert enkelt initiativ tilknyttet området 'Fart på brugen af teknologi i den sociale indsats':

Nye veje i den sociale indsats

Gennem de senere år har digitale løsninger og ny teknologi godt nok vundet stadig større indpas – især på ældreområdet, hvor den kommunale hjemmehjælper bruger elektroniske omsorgsjournaler, håndholdte pc’er mv. Men potentialet rækker langt videre.

Teknologien kan bruges til at gå nye veje i den sociale indsats. Fx bliver borgerne mere selvhjulpne, når den ældre via trykfølsomme videoskærme kan genoptrænes i dagligstuen med online adgang til fysioterapeuten i kommunens træningscenter. Samtidig skal vi udbrede de bedste løsninger, hvor der kan frigøres ressourcer, fx ved at én hjemmehjælper kan bruge moderne løfteteknologier til at udføre det samme arbejde, som tidligere krævede to hjælpere.

Men teknologi gør det ikke alene. Det kræver en stor indsats at ændre vaner og arbejdsgange, så ny teknologi reelt bidrager til bedre opgaveløsning. Det skal sikres, at de mest lovende løsninger kan udbredes i større skala, og at medarbejderne er rustet til at påtage sig nyt ansvar og nye arbejdsopgaver. Det hele skal ske i et tempo, som gør, at de nye løsninger bliver et aktivt tilvalg for borgerne.