Fælles grunddata for alle myndigheder

For at komme videre med digitaliseringen er der brug for, at grundregistreringen fungerer som et fuldt og sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der kan tilgås ét sted - og let og sikkert genanvendes af alle myndigheder.

Grunddata er en vigtig del af fundamentet for den offentlige sektor

En lille, men meget vigtig del af de oplysninger, som det offentlige registrerer – de såkaldte autoritative grunddata – bruges igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor. De er fundamentet for, at myndighederne kan varetage deres opgaver korrekt, for borgernes og virksomhedernes retssikkerhed og for hele samfundets effektivitet. Grunddata er blandt andet de personoplysninger, der registreres i Det Centrale Personregister (CPR).

Smartere anvendelse af grunddata i fremtiden

For at komme videre med digitaliseringen er der brug for at grundregistreringen af personer, virksomheder, ejendomme osv., fungerer som et fælles og fuldt sammenhængende digitalt forvaltningsgrundlag af høj kvalitet, der kan tilgås ét sted – og let og sikkert genanvendes af alle myndigheder.

Grunddata skal også knyttes tættere sammen, så det offentlige kan forbinde arbejdsgange og sammenstille oplysninger på tværs af myndigheder og sektorer. I dag kan det fx være vanskeligt at sammenstille oplysninger om en ejendom, fordi ejendomme er angivet forskelligt i forskellige ejendomsregistre.

På samme måde skal der være en ensartet teknisk metode til at beskrive de grunddata-oplysninger som det offentlige giver adgang til. Myndigheder og virksomheder skal også have et bedre overblik over, hvilke grunddata og dataservices der kan benyttes hvordan.

Læs mere om grunddata