Refusion - Nemmere administration

Nemmere administration for kommuner og virksomheder på refusionsområdet

Når borgere er i løntilskud eller i fleksjob, så får arbejdsgiveren en del af lønudgifterne dækket. Det kaldes refusion og administreres i kommunerne. Refusion er et administrativt område med komplicerede regler, og der vil kunne spares mange ressourcer ved at effektivisere området.

Når en sag om løntilskud eller fleksjob går igennem kommunen, så er der mange aktører involveret. Der er både sagsbehandleren i jobcenteret, borgeren, virksomheden og sagsbehandleren i a-kassen. I dag er det sådan, at det samme stykke papir skal flyttes rundt fysisk mellem aktørerne, for at borgerens sag kan blive behandlet. Det kan være besværligt og kan tage lang tid.   

Projektet vedrørende automatiseret sagsbehandling på refusions- og tilskudsområdet har som mål at lette sagsgangene blandt andet ved at digitalisere og effektivisere dem.     

Finansministeriet og Kommunernes Landsforening har analyseret sagsgangene for fleksjob og for løntilskud til ledige. Analysen af fleksjob viser, at der ved at omlægge arbejdsgangene og digitalisere nogle af de tidskrævende opgaver kan spares mange penge om året i kommunal sagsbehandling.   

Projektet er et initiativ under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som løber fra 2011-2015. Projektet er fællesoffentligt og skal frem mod 2015 forberede en teknisk løsning som digitaliserer de tidskrævende opgaver ved administrationen af fleksjobrefusion og løntilskud.

Samtidig laves der lovændringer, som gør det obligatorisk for virksomheder at anmode om fleksjobrefusion og løntilskud, så det bliver lettere at drive virksomhed og spare ressourcer i det offentlige.   

Analysens følgegruppe består af Finansministeriet (formand), Beskæftigelsesministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL. Øvrige ministerier inddrages i relevant omfang. Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet står for den samlede koordinering af analysen.

Projektledelsen af arbejdet med at forberede den tekniske systemunderstøttelse på refusion af løntilskud og fleksjob varetages af kommunerne i fællesskab via KOMBIT.