Digitaliseringsklar lovgivning

Når der med digitaliseringsstrategien skrues op for de digitale ambitioner og teknologien bredes ud til nye områder, opstår der uundgåeligt nye juridiske problemstillinger.

Derfor skal lovgivningen opdateres, så myndighederne kan bruge it som et naturligt arbejdsredskab i hverdagen.

Lovgivningen skal tilpasses den digitale tidsalder

Det er vigtigt at føre lovgivningen ajour på relevante områder, så myndighederne ikke forhindres i at udnytte it som et helt naturligt arbejdsredskab i hverdagen, og så der ikke er unødige juridiske hindringer for det tværoffentlige samarbejde.

På samme måde skal det digitale samarbejde på tværs af myndigheder gøre dialogen med det offentlige nemmere og hurtigere. Mange borgere og virksomheder forventer som en selvfølge, at myndighederne er fuldt ud digitale, og at det offentlige i sagsforløb udveksler oplysninger indbyrdes. Det skal lovgivningen understøtte, hvilket ikke altid er tilfældet i dag. Ændringerne i lovgivningen skal selvfølgelig respektere hensyn til fx borgernes retssikkerhed og privatlivets fred.

Bred indsats skal sikre digitaliseringsklar lovgivning

At gøre lovgivningen mere digitaliseringsklar handler grundlæggende om tre indsatser:

  • At lovgivningen tilpasses, så den bedst muligt understøtter digitalisering af den offentlige sektor.
  • At mulighederne for digitalisering indtænkes fra starten, når der laves ny lovgivning på et fagområde.
  • At anskaffelsen af nye it-løsninger sker så enkelt og smidigt som muligt inden for gældende EU-regler.