Initiativer i digitaliseringsstrategien 2011-2015

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 var bygget op i 12 fokusområder, under hvilke der knytter sig en række initiativer.

Der er i alt 60 initiativer i digitaliseringsstrategien 2011-15, som spændte lige fra hjælp til løft på plejehjem til fælles distribution af grunddata. Bag hvert initiativ er der en beskrivelse.

Initiativbeskrivelserne optræder her i den form, som regeringen tilsluttede sig med bekræftelse af digitaliseringsstrategien på et møde i regeringens økonomiudvalg den 26. oktober 2011. 

Klik på de enkelte fokusområder for at læse om de tilhørende initiativer.

Slut med papirblanketter og brevpost

Effektiv digital kommunikation med borgerne

Lettere vej til vækst for virksomhederne


Ny digital velfærd

Folkeskolen skal udfordre den digitale generation

Effektivt digitalt samarbejde med patienterne

Fart på brugen af teknologi i den sociale indsats

En digital, effektiv og forenklet beskæftigelsesindsats

Digitale universiteter

Effektiv miljøforvaltning på et fælles grundlag


Tættere offentligt digitalt samarbejde

Robust digital infrastruktur

Fælles grunddata for alle myndigheder

Digitaliseringsklar lovgivning

Fremdrift og fællesoffentlig styring