Digitaliseringsstrategien 2011-2015

Regeringen, kommuner og regioner har arbejdet sammen om at realisere den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Digitaliseringsstrategiens formål har været at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor.

Den forrige fællesoffentlige digitaliseringsstrategi løb i perioden 2011 til 2015. Strategien indeholdt i alt 75 initiativer, som sigtede på at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor. Særligt overgangen til obligatorisk digital kommunikation, herunder digital selvbetjening og Digital Post, stod som et af hovedelementerne i strategien, der i øvrigt bestod af en række store initiativer indenfor bl.a. grunddata og digital velfærd. 

Overgang til digital kommunikation for borgere  Initiativbeskrivelse
Afslutningsrapport
1.1 Digital post til alle borgere i 2014 Hent initiativbeskrivelse for 1.1 (pdf) Hent afslutningsrapport for 1.1  (pdf)
1.1.a Udbud af Digital Post-løsning
  Hent afslutningsrapport for 1.1.a (pdf)
1.2 Alle borgere betjener sig selv på nettet
Hent initiativbeskrivelse for 1.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 1.2 (pdf)
1.3.a Borgerne skal kende og være trygge ved digital kommunikation Hent initiativbeskrivelse for 1.3.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 1.3.a (pdf)
1.3.b Hjælp til digital kommunikation
Hent initiativbeskrivelse for 1.3.b (pdf)
Hent afslutningsrapport for 1.3.b (pdf)
1.3.c Hjælp at hente - Fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening
Hent initiativbeskrivelse for 1.3.c (pdf)
Hent afslutningsrapport for 1.3.c (pdf)
1.4 Borger.dk er indgangen til digital selvbetjening
Hent initiativbeskrivelse for 1.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 1.4 (pdf)
1.5 Udviklingsvejledninger for velfungerende selvbetjeningsløsninger
Hent initiativbeskrivelse for 1.5 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 1.5 (pdf)
1.6 Borgerne kan betjene sig selv på mobilen
Hent initiativbeskrivelse for 1.6 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 1.6 (pdf)
N1.3.c Hjælp at hente - Fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening


N1.7.a Borgere i udlandet

Hent afslutningsrapport for N1.7.a (pdf)
N1.7.b Borgere i udlandet

Hent afslutningsrapport for N1.7.b (pdf)
Digital kommunikation for virksomheder


2.1 Digital post til alle virksomheder i 2013
Hent initiativbeskrivelse for 2.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 2.1 (pdf)
2.2 Virksomhedernes egen side på Virk.dk
Hent initiativbeskrivelse for 2.2.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 2.2 (pdf)
2.3 Nye virksomheder fødes digitalt
Hent initiativbeskrivelse for 2.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 2.3 (pdf)
2.4 Nemmere ansættelse af ny medarbejder
Hent initiativbeskrivelse for 2.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 2.4 (pdf)
2.5 Automatisk postering til det offentlige
Hent initiativbeskrivelse for 2.5 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 2.5 (pdf)
2.6 Tilgængelige offentlige data
Hent initiativbeskrivelse for 2.6 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 2.6 (pdf)
Folkeskole-it


3.1.a Pulje til medfinansiering af kommunernes indkøb af digitale læremidler
Hent initiativbeskrivelse for 3.1.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 3.1.a (pdf)
3.1.b Rammer for markedsbaserede distributionsplatforme til digitale læremidler
Hent initiativbeskrivelse for 3.1.b (pdf)
Hent afslutningsrapport for 3.1.b (pdf)
3.2.a Trådløst netværk på skolerne frem mod 2014
Hent initiativbeskrivelse for 3.2.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 3.2.a (pdf)
3.2.b Adgang til computere for alle elever frem mod 2014
Hent initiativbeskrivelse for 3.2.b (pdf)
Hent afslutningsrapport for 3.2.b (pdf)
3.3 Klare mål for anvendelsen af it og digitale læremidler og digitale læringsmål
Hent initiativbeskrivelse for 3.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 3.3 (pdf)
3.4 Forskning i it-baserede læringsformer og forsøg på digitale demonstrationsskoler
Hent initiativbeskrivelse for 3.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 3.4 (pdf)
Sundheds-it


4.1.a Fuldt digitale kliniske arbejdspladser
Hent initiativbeskrivelse for 4.1.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 4.1.a (pdf)
4.2 Samlet overblik over patienternes sundhedsoplysninger
Hent initiativbeskrivelse for 4.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 4.2 (pdf)
4.3 Sikker og sammenhængende digital kommunikation
Hent initiativbeskrivelse for 4.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 4.3 (pdf)
4.4 Handlingsplan for udbredelse af telemedicin
Hent initiativbeskrivelse for 4.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 4.4 (pdf)
4.5 Fjernbehandling af kronikere i eget hjem
Hent initiativbeskrivelse for 4.5 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 4.5 (pdf)
Social it


5.1 Udredning om udbredelse af velfærdsteknologi
Hent initiativbeskrivelse for 5.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 5.1 (pdf)
5.2 Udbredelse af telemedicinsk sårbehandling
Hent initiativbeskrivelse for 5.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 5.2 (pdf)
5.3 Hjælp til løft
Hent initiativbeskrivelse 5.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 5.3 (pdf)
5.4 Styrket digital rehabiliteringsindsats

Hent afslutningsrapport for 5.4 (pdf)
5.5.a DUBU - Bedre digital sagsbehandling på det specaliserede børneområde
Hent initiativbeskrivelse 5.5.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 5.5.a (pdf)
5.5.b Digitalisering af Handicap og Udsatte Voksneområdet (DHUV)
Hent initiativbeskrivelse for 5.5.b (pdf)
Hent afslutningsrapport for 5.5.b (pdf)
Digital beskæftigelsesindsats


6.1 Bedre it-understøttelse i jobcentrene
Hent initiativbeskrivelse for 6.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 6.1 (pdf)
6.2 Digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark
Hent initiativbeskrivelse for 6.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 6.2 (pdf)
6.3 eIndkomst fjerner dobbeltarbejde

Hent afslutningsrapport for 6.3 (pdf)
6.4 Digitale anmodninger om refusion og løntilskud

Hent afslutningsrapport for 6.4 (pdf)
6.5 Bedre selvbetjeningsmuligheder for borgerne
Hent initiativbeskrivelse for 6.5 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 6.5 (pdf)
6.6.a Effektiv screening for social snyd
Hent initiativbeskrivelse for 6.6 (pdf)

6.6.b Effektiv screening for snyd (VAS)
Hent initiativbeskrivelse for 6.6 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 6.6.b (pdf)
Digitale universiteter


7.1 Digitale eksaminer
Hent initiativbeskrivelse for 7.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 7.1 (pdf)
7.2 Digital skriftlig kommunikation
Hent initiativbeskrivelse for 7.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 7.2 (pdf)
7.3 Digital ansøgning om optag
Hent initiativbeskrivelse for 7.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 7.3 (pdf)
7.4 Universiteterne bør anvende de fællesoffentlige it-løsninger
Hent initiativbeskrivelse for 7.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 7.4 (pdf)
Effektiv miljøforvaltning


8.1 Let adgang til offentlige miljødata
Hent initiativbeskrivelse for 8.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 8.1 (pdf)
8.2 Digitalt overblik over planområdet
Hent initiativbeskrivelse for 8.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 8.2 (pdf)
8.3 Kvalitet og deklaration af miljødata
Hent initiativbeskrivelse for 8.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 8.3 (pdf)
8.4 Lettere virksomhedskommunikation på miljøområdet
Hent initiativbeskrivelse for 8.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 8.4 (pdf)
Infrastruktur


9.1.a Sikker digital selvbetjening for borgere på mobile platforme
Hent initiativbeskrivelse for 9.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 9.1.a (pdf)
9.1.b Sikker digital selvbetjening for medarbejdere på mobile platforme
Hent initiativbeskrivelse for 9.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 9.1.b (pdf)
9.2.a Forsat drift og aftalt konsolidering af NemLog-in
Hent initiativbeskrivelse for 9.2.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 9.2.a (pdf)
9.2.b Videreudvikling af NemLog-in (Fuldmagt)
Hent initiativbeskrivelse for 9.2.b (pdf)
Hent afslutningsrapport for 9.2.b (pdf)
9.3 En konto for mellemværende med den offentlige sektor
Hent initiativbeskrivelse for 9.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 9.3 (pdf)
9.4 Et fælles overblik over it-arkitekturen
Hent initiativbeskrivelse for 9.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 9.4 (pdf)
9.5 Fælles distribution af grunddata
Hent initiativbeskrivelse for 9.5 (pdf)

N9.7 NemID Drift

Hent afslutningsrapport for N9.7 (pdf)
Fælles grunddata


10.1.a Fælles stednavne
Hent initiativbeskrivelse for 10.1.a og b (pdf)

10.1.b Administrative landinddelinger som grunddata
Hent initiativbeskrivelse for 10.1.a og b (pdf)
Hent afslutningsrapport for 10.1.b (pdf)
10.1.c Fælles grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning
Hent initiativbeskrivelse for 10.1.c (pdf)

10.2.a Genbrug af Ejendoms- og Bygningsdata
Hent initiativbeskrivelse for 10.2.a (pdf)
Hent afslutningsrapport for 10.2.a (pdf)
10.2.b Genbrug af Adressedata
Hent initiativbeskrivelse for 10.2.b (pdf)
Hent afslutningsrapport for 10.2.b (pdf)
10.3.a Fælles personregistrering
Hent initiativbeskrivelse for 10.3 (pdf)

10.3.b Forbedret datakvalitet af forældremyndighed og separation
Hent initiativbeskrivelse for 10.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 10.3.b (pdf)
10.4 Forbedrede grunddata om virksomhederne
Hent initiativbeskrivelse for 10.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 10.4 (pdf)
10.5 Fælles indkomstdata
Hent initiativbeskrivelse for 10.5 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 10.5 (pdf)
Digitaliseringsklar lovgivning


11.1 Lovgivning om obligatorisk digital selvbetjening
Hent initiativbeskrivelse for 11.1 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 11.1 (pdf)
11.2 Klar lovgivning om digitale breve
Hent initiativbeskrivelse for 11.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 11.2 (pdf)
11.3 Principper for digitaliseringssklar lovgivning
Hent initiativbeskrivelse for 11.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 11.3 (pdf)
11.4 Tidssvarende regler om cloud computing
Hent initiativbeskrivelse for 11.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 11.4 (pdf)
11.5 Bedre rammer for it-udbud og -indkøb
Hent initiativbeskrivelse for 11.5 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 11.5 (pdf)
Fremdrift og fællesoffentlig styring


12.1 Stærkere koordination og implementering & 12.2 Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne
Hent initiativbeskrivelse for 12.1 + 12.2 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 12.1 + 12.2 (pdf)
12.3 Dokumentation for at strategiens mål realiseres
Hent initiativbeskrivelse for 12.3 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 12.3 (pdf)
12.4 Samlet opfølgning på myndighedernes implementering af målene i "Fuld digital kommunikation med borgere og virksomheder"
Hent initiativbeskrivelse for 12.4 (pdf)
Hent afslutningsrapport for 12.4 (pdf)