Per Faarup

Seniorprojektleder og rådgiver
Uddannet cand.scient.pol og sygeplejerske og har været ca. 13 år i KMD inden han i starten af 2011 startede i styrelsen.

Per Faarup

Hvad er dine primære opgaver?

I dag har jeg en tværgående projektlederfunktion og træder efter aftale ind i styrelsens mest komplekse projekter. Fx har jeg de sidste par år arbejdet med grunddataprogrammet og anskaffelse af Datafordeleren og for tiden er jeg tilknyttet fuldtids til arbejdet med en ny generation NemID. Begge projekter er kendetegnet ved høj kompleksitet.

Jeg har i flere år haft min daglige gang i Ministeriernes projektkontor og mit daglige afsæt er den model for projektgennemførsel, som er udarbejdet i dette kontor.

Hvorfor tog du springet fra en chefstilling i en privat virksomhed til Digitaliseringsstyrelsen?

Jeg har arbejdet mange år i en stor privat organisation, hvor der jo også er mange politiske processer - og jeg kan godt lide at navigere blandt mange interesser og aktører. Fx har jeg haft ansvar for en lang række aktiviteter i forbindelse med implementeringen af kommunalreformen. Min baggrund giver mig en naturlig interesse i det politiske liv og den offentlig sektor. Den personlige rejse ind i den statslige sektor er spændende og udfordrende – læringskurven er stejl. Jeg vil i almindelighed gerne bidrage til, at der træffes kvalificerede beslutning og eksekveres effektivt og medvirke til, at vi i Danmark har en effektiv og borgerorienteret offentlig sektor..

Livet er for kort til ikke at prøve nye udfordringer. Digitaliseringsstyrelsen er en spændende og central arbejdsplads, og jeg synes, at vi bidrager til bedre styring og gevinstrealisering for it-projekter – det er en konkret indsats, der har et stort potentiale. Det er stærkt motiverende.

Hvordan får du brugt dine kompetencer?

Et af mine primære fokusområder er at bidrage til, at vi i det offentlige løfter blikket og øger udsynet. Det er vigtigt, at et it-projekt er en del af en strategisk udvikling. Det handler i praksis om at skabe sammenhæng mellem den daglige opgaveløsning og topledelsens beslutninger. Intuition er vigtig og min erfaring giver muligheder, fordi jeg ofte har håndteret dynamikken mellem de overordnede visioner og den konkrete realisering. Heri indgår det, at have gode styringsredskaber og understøtte den kommunikation, som udvikler og binder organisationen sammen.

Jeg er resultatorienteret og mener, at det er vigtigt, at der i alle projekter er fokus på gevinsterne og anvendeligheden. It er et redskab til at ændre arbejdsgange, men det er først, når vi ændrer på arbejdsgangene, at vi får alvor får effektiviseret vores hverdag.

Hvad kendetegner Digitaliseringsstyrelsen og hvorfor skal man søge job her?

For mig er det motiverende at arbejde for at skabe en mere effektiv offentlig sektor. Jeg trives med udfordringer og at forfølge den gode løsning – både når der er helt konkrete problemer i et projekt, som skal løses og når det er mere overordnede rammer, som udfordrer og som med fordel kan ændres. Begge dele får jeg mulighed for her i styrelsen.

Der er fin plads til mig, der har en anden baggrund end de fleste af mine kolleger.