Julian Sejr

Fuldmægtig, scient.pol. fra Aarhus Universitet.
Har arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen siden starten af 2016 og arbejder primært med to initiativer fra digitaliseringsstrategien.

Julian Sejr

Hvad er dine primære opgaver?  

Jeg sidder med to initiativer fra digitaliseringsstrategien. Det ene er initiativ 1.1 om sammenhængende digitale brugerrejser. Jeg sidder lige nu med den brugerrejse, der handler om flytning, og hvordan borgerne oplever det at skulle melde og håndtere en flytning. Her kigger vi særligt på, hvilke udfordringer man støder på i forhold til offentlige myndigheder, når man som borger skal melde flytning. 

Det andet er initiativ 4.2 om digitalisering af udbuds- og indkøbsprocesser, hvor der er blevet foretaget en analyse, som er blevet brugt som indspil til aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2018. Her skal vi nu til at lægge en plan for at implementere de anbefalinger, som der blevet indgået aftale om.

Mine opgaver går meget på at koordinere arbejdet i de to initiativer med de forskellige involverede offentlige interessenter. Fx er interessenter som ATP, SKAT og KL en del af arbejdsgruppen, der arbejder med brugerrejsen flytning, hvor min opgave er at koordinere og videreudvikle borgeroplevelsen i samarbejde med dem.

Hvad kan du særlig godt lide ved at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen?

Jeg kan godt lide, at jeg er med til at rykke på nogle større linjer i det offentlige og på noget, som har indflydelse på mange borgere og virksomheder. 

Det tiltaler mig at være en del af det fællesoffentlige samarbejde og være med til at gøre en forskel. Fx går initiativ 1.1 ud på at tænke brugerne ind helt fra start - fra at identificere deres udfordringer til udformningen af gode løsninger, og det er enormt spændende at være med til den proces.

Jeg kan også godt lide at få indsigt i, hvordan det store maskinrum i det offentlige fungerer. Man får en forståelse for, hvordan processerne og arbejdsgangene er i ministeriet op imod ministeren. 

Hvordan bliver du udfordret i dit arbejde? 

Det gør jeg på det punkt, hvor det handler om, hvor langt man kan strække sig i forhold til sine interessenter og være klar på, hvad Digitaliseringsstyrelsens egen linje er. Der er mange interessenter i spil, og det er udfordrende at skulle få alle ender til at mødes og hele tiden være afklaret omkring, hvor langt styrelsen kan strække sig for at få det til at lykkes.  

Hvordan er samarbejdet med dine kollegaer? 

Det er rigtig godt, og det betyder meget, for jeg arbejder meget sammen med andre kontorer i styrelsen og andre initiativer i digitaliseringsstrategien. Mit arbejdsområde er på mange måder afhængigt af, hvordan fx NemID og andre systemer udvikler sig, og derfor er det vigtigt for mig at have et godt samarbejde med både mine nærmeste kollegaer og de andre kontorer i Digitaliseringsstyrelsen. 

Der er mange snitflader mellem vores arbejdsopgaver, så det kræver, at vi er gode til at arbejde sammen på tværs af organisationen. 

Hvad er det mest spændende ved at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen? 

Det er helt klart, at man er med til at rykke på de store linjer. De forbedringer, vi bidrager til med vores arbejde, gør det digitale liv nemmere for en lang række mennesker, virksomheder og offentlige myndigheder.