Tina Windeløv Myrhøj Draminsky

Specialkonsulent, Cand.mag. i medievidenskab og virksomhedskommunikation.
Startede i november 2008 i Økonomistyrelsen, nu i Digitaliseringsstyrelsen.
Arbejder som projektleder i kontor for tværgående projekter

Tina Windeløv Myrhøj

Hvad er dine primære opgaver?

Gennem alle årene har jeg arbejdet med at få it-projekter kommunikeret godt ud, så de bliver anvendt, og vi dermed kan realisere potentialet ved projekterne.
Lige nu har jeg lavet et skift i mine arbejdsopgaver og er blevet projektleder for etableringen af et partnerskab med den private sektor om næste generation NemID.

Det er en type samarbejde mellem den offentlige og private sektor, som aldrig er etableret før, og der skal derfor gennemføres en lang række analyser, primært af juridisk og it-teknisk karakter, ligesom en stor del af arbejdet er at sikre fremdrift, styre afhængighederne i projektet og sikre, at de rette beslutninger bliver truffet på rette grundlag. Det er en utroligt spændende og krævende opgave, som kræver analytisk-strategisk tænkning, høj grad af koordinering og benhård projektledelse. Og pga. projektets kompleksitet arbejder jeg også sammen med rigtigt mange mennesker med forskellige kompetencer – noget jeg sætter meget stor pris på.

Hvorfor arbejder du i Digitaliseringsstyrelsen?

Mit arbejde berører hele Danmark. Digitaliseringsprojekterne er med til at mindske bureaukrati og administration, og ved at gøre ting smartere sparer vi skattekroner, som kan bruges på noget mere fornuftigt, fx bedre skoler og sygehuse.

For mig er det vigtigt, at mit arbejde giver mening. Digitaliseringsstyrelsen skaber konkret værdi og har betydning for andre mennesker. Det er motiverende.
Og så er der utroligt mange spændende projekter i gang i Digitaliseringsstyrelsen, og med rig mulighed for at flytte rundt i organisationen for at prøve kræfter med noget nyt og udvide sine kompetencer.

Hvordan er samarbejdet med dine kolleger?

Jeg synes, jeg er meget privilegeret og omgivet af dygtige og engagerede kolleger, som alle arbejder i højt tempo og brænder for det, de laver. Det smitter af.
Folk er generelt meget sociale samtidig med, at de fagligt er meget dygtige. De er gode at sparre med og deler gerne ud af deres viden. Der er helt klart plads til at grine, selvom alle har travlt, og tingene går stærkt.

Hvad kendetegner Digitaliseringsstyrelsen, og hvorfor skal man søge job her?

Da jeg startede, havde jeg nok den fordom, at ansatte i det offentlige arbejder mindre hårdt og målrettet end deres kolleger i det private. Men mine forestillinger blev virkelig gjort til skamme, for folk her arbejder hårdt, og de gør det ud fra en faglig interesse og integritet.

Samtidig er der stor opmærksomhed på dig som medarbejder i forhold til trivsel og udvikling. Det er noget, der prioriteres, og der sættes ressourcer og tid af til. Og når jeg har været klar til nye udfordringer, har jeg altid fået nye opgaver. Så jeg har ikke behøvet at søge væk for at få "nye græsgange".
Som ny medarbejder kommer du dermed til en arbejdsplads, hvor du kan få masser af ansvar og spændende arbejdsopgaver, når blot du har ambitionerne, arbejder selvstændigt og tager initiativ.