Stig Løjborg-Nielsen

Fuldmægtig, cand.jur. fra Københavns Universitet.
Har arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen siden november 2016 og arbejder primært med forvaltningsretlige opgaver og juridisk rådgivning.

Stig Løjborg-Nielsen

Hvad er dine primære opgaver?  

Jeg arbejder primært med forvaltningsretlige opgaver, herunder behandling af aktindsigter i relation til offentlighedsloven samt intern juridisk rådgivning – alt fra generel jura til persondataret.

Derudover er der en del opgaver inden for udarbejdelse af ny lovgivning. Dette kan både være at skrive lovforslag, som skal implementere et EU-direktiv eller hvis vi selv udarbejder et lovforslag i nationalt regi.

Mine arbejdsdage ligner sjældent hinanden, fordi der hele tiden kommer nye opgaver ind. Nogle opgaver haster meget, og så må vi smide hvad vi har i hænderne for at løse det. 

Hvordan har du udviklet dine kompetencer i Digitaliseringsstyrelsen? 

Jeg er blevet særlig god til forvaltningsret og juraen relateret til den offentlige forvaltning. Jeg fik udvist stor tillid, fordi folk kom til mig og spurgte om rådgivning, og så var det en god udfordring for mig at skulle sætte mig ind i al relevant lovgivning, så jeg kunne rådgive bedst muligt.

Hvad kan du særlig godt lidt ved at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen? 

Jeg kan godt lide, at der er rum for, at man kan arbejde med noget, som man interesserer sig for. Selvfølgelig er der en masse driftsmæssige opgaver, som bare skal løses, men der er stort fokus på, at man får lov til at arbejde med nogle ting, som man synes er interessant eller noget, som man er særlig god til. Derudover kan jeg godt lide, at hvis man viser, at man er dygtig, så får man tildelt en masse ansvar og tillid. 

Jeg er også glad for den tilgængelighed, der er omkring chefer og ledelse. Man skal dog udvise lidt situationsfornemmelse. Man skal ikke overrende sin chef og direktionen, men når der er behov for at tale med dem, så er de der. 

Foruden de hjemlige forhold og arbejdsopgaver, så har man også mulighed for at rejse til Bruxelles som national ekspert eller forhandler. Dette giver en muligheden for både at rejse, men også prøve sine kompetencer af på tværs af andre nationaliteter, ligesom man får et indgående kendskab til arbejdet i EU – både politisk og processuelt.

Er der en opgave, som du er særlig stolt over at have udført eller været en del af?

Der er egentlig to. Den ene er, at jeg har været med til at lave den nye aktindsigtsprocedure for styrelsen. Det var en faglig udfordring for mig, men jeg lærte også meget om at tænke processen godt igennem og sørge for, at det gav praktisk mening – ikke kun juridisk mening. 

Derudover har jeg været med til at starte en række netværksmøder for offentlige myndigheder i forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen. Digitaliseringsstyrelsen laver møderne i samarbejde med Justitsministeriet, og det er en god følelse at være med til at gøre noget for hele det offentlige samarbejde, hvor de forskellige myndigheder kan videndele på kryds og tværs.

Hvad er det mest spændende ved at arbejde i Digitaliseringsstyrelsen? 

Noget af det mest spændende ved at arbejde her, at man i høj grad er med, hvor det gælder. Vi skal ikke bare følge love – vi er rent faktisk med til at skrive dem.

Hvad ville du sige til en, der overvejer at søge job i Digitaliseringsstyrelsen? 

Jeg har faktisk allerede anbefalet styrelsen til flere af mine medstuderende. Det har jeg gjort af flere årsager. For det første, fordi det er en god arbejdsplads, hvor man bliver skolet godt og kan tilegne sig en masse interessant viden. For det andet, fordi digitalisering er et stort, men også vigtigt, felt. Digitalisering er jo en form for det nye sort.