Camilla Grynnerup Fisker

Specialkonsulent og projektleder
Civilingeniør i design og innovation fra DTU
Startet i IT- og Telestyrelsen i 2009 og arbejder i dag med et koncernfælles projekt i Kontor for digital kommunikation.

Camilla Grynnerup Fisker

Hvad er dine primære opgaver?

Jeg sidder som projektleder for et koncernfælles projekt på tværs af hele Finansministeriet. Et rigtig spændende projekt, hvor det i høj grad er vigtigt at kende organisationen og kunne holde øje på målet på trods af mange forskellige interne interesser. 

Jeg startede som projektleder for et projekt med formålet at udbrede cloud computing i den offentlige sektor og siden har jeg været ansvarlig for mange forskellige typer projekter – fra konkrete tekniske it-projekter til mere overordnede strategiske analyseprojekter. Og det er for mig en unik mulighed at få lov til at arbejde med så mange forskellige opgaver. Det gør mit arbejde meget alsidigt og altid interessant. 

Hvordan har du udviklet dine kompetencer?

I udgangspunktet har min uddannelse været et rigtig godt afsæt for det, jeg laver i dag. Min faglighed bliver anvendt – og min uddannelses primære kompetence, som er at være bindeled imellem teknik og forretning, bliver i høj grad udnyttet! Jeg navigerer i et teknisk miljø og skal samtidig have forståelse for og navigere i de politiske og strategiske rammer. 

Ud over at få styrket og udviklet mine projektledelseskompetencer, er det efter nogle år her i Finansministeriet klart mine strategiske og politiske evner, som er blevet skærpet. Og det har været en rigtig god udfordring.

Hvordan er samarbejdet med dine kolleger?

Jeg synes, at vi i Digitaliseringsstyrelsen er rigtig gode til at videndele og sparre om opgaverne, og det betyder rigtig meget for mig i min hverdag. Selv når vi sidder med hver vores opgaver, sparrer vi med hinanden på tværs for hurtigt at få løst problemerne. 

Og med de arbejdsopgaver jeg sidder med, ligger det naturligt også at praktisere dette på tværs af hele organisationen og ministeriet. Netop fordi vi kommer med forskellige fagligheder og vinkler, men alle sammen har faglig interesse og nysgerrighed omkring vores felt; at digitalisere Danmark på den rigtige måde!

I mit arbejde har jeg rigtig mange relationer ud af huset – både på tværs af den offentlige og den private sektor, men også fra teknikere til direktører. Og det er en meget spændende udfordring at få alle disse forskellige aktører til at løfte i flok.

Hvad kendetegner Digitaliseringsstyrelsen, og hvorfor skal man søge job her?

Det er – ligesom det er for de fleste - lidt tilfældigt, at jeg havnede lige i dette job. Men jeg er blevet her, fordi jeg oplever en meget høj grad af indflydelse på mit arbejde og mine arbejdsopgaver. Vi har meget fleksibilitet i hverdagen, og allerede som fuldmægtig kan man blive sendt i byen med et stort forhandlingsmandat, hvis man viser at man kan løfte opgaven – så man skal nok også være lidt hårdhudet.

Og så betyder det meget for mig, at være et sted, hvor det gode argument kan vinde, uanset hvor man er i hierarkiet. Og det oplever jeg her.