Udbud

Se aktuelle udbud i Digitaliseringsstyrelsen her.

NemHandel

Digitaliseringsstyrelsen har dags dato afsendt bekendtgørelse om annullation af udbuddet på NemHandel Drift med følgende begrundelse:

På baggrund af den forestående ressortoverdragelse af NemHandel fra Digitaliseringsstyrelsen til Erhvervsstyrelsen annulleres nærværende udbud.
Rette ordregiver vil derfor ikke længere være Digitaliseringsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen vil endvidere som kommende ordregiver have behov for at tilpasse kravspecifikationen til Erhvervsstyrelsens it-arkitektur. Følgelig er det nødvendigt at annullere dette udbud.

MitID

Gå til udbudsmaterialet for MitID på TED-databasen  

Næste generation Digital Post

Udbudsmaterialet for Næste generation Digital Post er tilgængeligt via TED (Tenders Electronic Daily). 

Se Digital Post-udbudsmaterialet her 

NemLog-in3

Udbudsmaterialet vedrørende driften af NemLog-in3 er tilgængeligt på eu-supply.com.Datasætkatalog 

Som led i initiativ 8.1 i Digitaliseringsstrategien 2016-2020 ønsker Ordregiver at indhente tilbud på udvikling og vedligeholdelse af et tværoffentligt datasætkatalog system. 

Se datasætkatalog-udbudsmaterialet her

Borger.dk

Udbudsmaterialet vedrørende rammekontrakt for indkøb af forvaltning, vedligehold og softwareudvikling af visse softwareløsninger (borger.dk) ligger nu tilgængeligt i TED (Tenders Electronic Daily).

Se udbudsmaterialet herFremtidige udbud og annonceringer i 2017/2018

Digitaliseringsstyrelsens planer om fremtidige udbud og annonceringer i 2017/2018 er blevet offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens platform www.udbud.dk (Vælg Indkøbsplaner og Digitaliseringsstyrelsen).

Annonceringsforligtelse

Statslige institutioner er forpligtet til at offentliggøre sine planer om kommende, større indkøb (indkøbsplaner) på Udbud.dk (jf. § 5 i cirkulære om indkøb i staten).

Denne ”varsling” går således forud for selve udbudsannonceringerne på udbud.dk. Formålet at give leverandørerne bedre mulighed for at tilrettelægge deres tilbud.

Forpligtelsen til indberetning af indkøbsplaner omfatter:


Indkøbsplanerne vil blive opdateret på udbud.dk halvårligt eller i takt med at status på allerede annoncerede indkøbsplaner ændres.