Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Tal og statistik


Få det fulde overblik over tal og statistik fra Digitaliseringsstyrelsen.
Spørgsmål? Kontakt presse- og kommunikationsrådgiver Geske Fischer-Hansen på mobil: 4090 6073 eller e-mail: gfh@digst.dk

Digital Post

Af de 4,8 mio. danske borgere over 15 år, som er omfattet af 'Lov om Offentlig Digital Post', er: 

 • 4.356.952 (90,4 pct.) tilmeldt Digital Post fra det offentlige.
 • 448.270 (9,3 pct.) fritaget fra Digital Post fra det offentlige.

Hertil kommer tilmeldte udenlandsdanskere og borgere uden registreret bopælsadresse i Danmark, som ikke omfattet af 'Lov om Offentlig Digital Post'. 

Samlet set er 4.581.642 personer tilmeldt Digital Post fra det offentlige.

81 pct. af brugerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med Digital Post.

Se tallene for tilmelding og fritagelse fra Digital Post

Opdateret d. 5. januar 2018.

__________________________

I 2016 afsendte de offentlige myndigheder i alt 112,6 mio. Digital Post-meddelelser til borgere og virksomheder.

Borger.dk

          
 • 2.901.441 besøg på borger.dk den seneste måned (november 2017)

 • 36,6 mio. besøg på borger.dk i 2016

 • 87 pct. af brugerne på borger.dk er meget tilfredse eller tilfredse med borger.dk.

Læs mere om den fællesoffentlige borgerportal borger.dk

Opdateret den 5. december 2017.

Status på statslige it-projekter og programmer

It-projektrådet har gennemført 63 risikovurderinger af it-projekter og programmer siden 2011.

 • 24 projekter/programmer indgår i statusrapporten for 2. halvår 2015
 • 30 er afsluttede
 • 4 er lagt sammen til 2 programmer
 • 5 er lukkede inden anskaffelse

Læs mere om it-projektrådet

Læs mere om it-projektrådets risikovurdering

Opdateret den 21. marts 2016.

NemLog-in

 • I 2016 har der været ca. 114 millioner transaktioner via NemLog-in, fordelt på ca. 300 offentlige selvbetjeningsløsninger og portaler. 
 • Siden lanceringen i 2013 er 120.535 digitale fuldmagter blevet oprettet i den fællesoffentlige digitale fuldmagtsløsning. Det betyder, at danskerne opretter knap 100 fuldmagter om dagen.
 • De oprettede digitale fuldmagter fordeler sig på 18 specifikke fuldmagter, hvor borgere kan lade sig partsrepræsentere i digitale selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om NemLog-in

Opdateret den 3. februar 2017.

Borgernes it-anvendelse

 • 85 pct. af de 16-89 årige er dagligt på internettet. For de 65-89-årige er andelen 59 pct.
 • 93 pct. af de 16-89-årige har adgang til internettet i hjemmet. For de 65-89-årige er andelen 79 pct. 
 • 81 pct. af de 16-89-årige har søgt information på offentlige hjemmesider det seneste år
 • 67 pct. af de 16-89-årige har indsendt blanketter til det offentlige online det seneste år. 
 • 72 pct. af de 16-89-årige brugere af de offentlige myndigheders online tjenester mener, at det primært er nemt at bruge de offentlige myndigheders tjenester på internettet
 • 5 pct. af de 16-85 årige har aldrig brugt internettet. For de 65-89-årige er andelen 19 pct.
 • 79 pct. af de tilmeldte til Digital Post er trygge ved at bruge Digital Post til at kommunikere med det offentlige. 

Se tallene fra Danmarks Statistiks "It-anvendelse i befolkningen 2016"

Opdateret den 10. januar 2017.

NemID

 • 4,7 mio. borgere har NemID med offentlig digital signatur.
 • I 2016 var der 691.507.632 transaktioner med NemID, hvoraf 207.329.000 var til det offentlige. 
 • NemID kan anvendes til log-in i netbankerne, på offentlige tjenester samt på ca. 400 private tjenester.
 • 86 pct. af danskerne er tilfredse eller meget tilfredse med NemID.

Find mere statistik om NemID

Læs mere om NemID på nemid.nu

Opdateret den 1. februar 2017. 

NemHandel

 • 85.351 fakturablanketter blev sendt i februar 2017. De tilsvarende tal for februar 2016 var 86.890. 
 • 1.513.136 opslag blev foretaget i NemHandelsregistret februar 2017. Antallet af opslag i februar 2016 var 1.640.380.
 • I 2016 blev 1.176.382 fakturablanketter sendt. Der var 20.438.817 opslag i NemHandelsregistret. 

Læs mere om NemHandel

Opdateret den 14. marts 2017.

NemKonto

 • 5,35 mio. borgere havde en NemKonto i december 2016. De tilsvarende tal for december 2015 og 2014 var henholdsvis 5,27 og 5,18 mio.
 • 637.045 virksomheder havde en NemKonto i december 2016. De tilsvarende tal for 2015 og 2014 var henholdsvis 612.000 og 585.000.
 • 89 mio. offentlige betalinger gik i 2016 gennem NemKonto. De tilsvarende tal for 2015 og 2014 var henholdsvis 92 mio og 89 mio.

Læs mere om NemKonto på nemKonto.dk

Opdateret den 3. februar 2017.