Strategi og mål

Digitaliseringsstyrelsens strategiske grundlag og mål- og resultatplan for 2018.

Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for digitaliseringen af Danmark og har ansvaret for at implementere regeringens ambitioner om øget digitalisering og national udbredelse af velfærdsteknologi i den offentlige sektor. Digitaliseringen er et væsentligt bidrag til den nødvendige modernisering af den offentlige sektor frem mod 2020 og bygger på et forpligtende samarbejde mellem stat, regioner og kommuner. 

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 som blev godkendt i 2016 giver en klar retning for den samlede indsats i den offentlige sektor. Mål og resultatplanen for 2018 giver et endnu mere konkret billede af, hvordan de store ambitioner skal indfris de kommende år. 

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der sat en række ambitiøse mål for digitaliseringen af det offentlige Danmark. De tre mål for arbejdet er: 

  1. Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet
  2. Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst
  3. Tryghed og tillid skal i centrum

Strategisk grundlag:

Resultatkontrakter:

Læs mål- og resultatplan 2018 (pdf)

Læs mål- og resultatplan 2017 (pdf)

Læs mål- og resultatplan 2016 (pdf)

Læs mål- og resultatplan 2015 (pdf)

Læs styringsdokument for 2014 (pdf) 

Læs resultatkontrakt for 2013 (pdf) 
Læs direktørkontrakt 2013 (pdf)

Læs resultatkontrakt for 2012 (pdf)
Læs direktørkontrakt 2012 (pdf)