Ministeriernes projektkontor

Ministeriernes projektkontor skaber grundlaget for at professionalisere arbejdet med it-projekter, it-programmer og it-drift i staten

It-projektrådet

It-projektrådet understøtter de ansvarlige direktionsmedlemmer bag store statslige it-projekter med rådgivning, konkrete værktøjer og systematisk risikovurdering af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. Rådet hjælper myndighederne med tidlig håndtering af risici i projektet. Målet er, at de ansvarlige myndigheder gennemfører it-projekter til tiden og til prisen og de forudsatte gevinster i projektets business case kan realiseres.

Statens It-projektråd er sammensat af 10 private og offentlige topledere. Alle rådsmedlemmer har stor erfaringer fra store it- eller forandringsprojekter. Læs mere om It-projektrådet her.

Sekretariat for It-projektrådet

Sekretariatet for It-projektrådet er placeret i Ministeriernes projektkontor. Sekretariatet faciliterer risikovurderingen af alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. For at sikre et kompetent og højt fagligt niveau trækker sekretariatet på ekspertise fra et korps af erfarne it-projektledere og fagligt stærke ressourcepersoner fra hele staten. Risikovurderingerne resulterer altid i en række konkrete anbefalinger til ledelsen i projektets organisation. 

Sekretariatet faciliterer endvidere eksterne reviews og udarbejder den halvårlige statusrapportering for igangværende it-projekter over 10 mio. kr. Medarbejderne bistår endvidere med gennemførelsen af initiativer igangsat af It-projektrådet.

Udvikling og vedligehold af it-modelområdet

Kontoret har ansvaret for løbende at vedligeholde og udvikle it-modelområdet. Det indebærer den fællesstatslige it-projektmodel og it-programmodel, statens business case-model samt statens standardkontrakter (K-kontrakter). Vi rådgiver og sparrer løbende med myndighederne om brugen af modellerne.

Kontoret driver forskellige aktiviteter og tilbud til at styrke kompetencerne hos statens it-projektledere og it-programledere. Det er for eksempel netværk for it-projektledere og it-arkitekter, e-læringskurser og temadage.

Professionalisering af it-drift i staten

Ministeriernes projektkontor arbejder for at optimere og professionalisere den outsourcede it-drift i staten. Kontoret beskæftiger sig med, hvordan styring af it i staten fortsat kan forbedres, så det sikres, at statens midler til it anvendes effektivt, samtidig med at it-forsyningssikkerheden opretholdes. Endelig har kontoret til at opgave at facilitere en vidensdeling på tværs af staten om it-drifts- og kontraktstyring. Som en del af denne opgave yder kontoret løbende rådgivning om it-drifts- og kontraktstyring til de statslige myndigheder.