Kontor for tværgående projekter

Kontoret arbejder med flere af de vigtige initiativer fra digitaliseringsstrategien og bidrager dermed til konceptudvikling af, hvordan Digitaliseringsstyrelsen arbejder med projektering og implementering af ikke it-projekter.

Portræt af Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Kontor for tværgående projekter "Det skal være lettere at være bruger i det digitale Danmark. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi skarpt fokus på at forbedre vilkårene for både borgere og virksomheder."


Kontorchef i Kontor for tværgående projekter, Nina Husfeldt Clasen


Arbejdsopgaver

Kontor for tværgående projekter varetager en række initiativer fra digitaliseringsstrategien:

 • Mere sammenhængende digitale brugerrejser
  Borgere og virksomheder skal opleve en mere brugervenlig og koordineret service - også når deres ærinde går på tværs af digitale løsninger og myndigheder. 
  "Mere sammenhængende digitale brugerrejser" i initiativ 1.1 i digitaliseringsstrategien

 • Bedre digital kommunikation
  For at sikre brugervenlige og tidssvarende digitale løsninger skal den offentlige digitale selvbetjening leve op til nogle få aftalte krav, når løsningerne ny- eller videreudvikles. Der skal desuden indhentes viden om brugen af løsningerne samt udarbejdes en referencearkitektur.
  "Bedre digital kommunikation" i initiativ 1.2 i digitaliseringsstrategien

 • Bedre support til borgere og virksomheder
  En række fællesoffentlige supporttilbud skal samles, så det bliver mere overskueligt for borgere og virksomheder at få hjælp eller blive guidet til den rette myndighed, der kan hjælpe.
  "Bedre support til borgere og virksomheder" i initiativ 1.4 i digitaliseringsstrategien

 • Sammenhængende velfærdsforløb for borgere
  Borgere skal møde en samarbejdende offentlig sektor, der koordinerer på tværs. Helhedsorienteret afbureaukratisering og deling af data skal sikre smidige velfærdsforløb for borgere. Analyser danner baggrunden for forslag til, hvordan konkrete forløb kan procesoptimeres.
  I første omgang er der fokus på tre forløb:
  1. unge ledige i et uddannelsesforløb
  2. tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug
  3. indsættelse og udslusning fra Kriminalforsorgens institutioner.
  "Sammenhængende velfærdsforløb for borgere" i initiativ 3.1 i digitaliseringsstrategien

Metode for projektering og implementering

Desuden har kontoret ansvar for konceptudvikling af Digitaliseringsstyrelsens metode for projektering og implementering af ikke it-projekter.