Kontor for grunddata

Kontoret fungerer som sekretariat for grunddataprogrammet, der samler de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne under det fælles begreb grunddata. Kontoret koordinerer arbejdet med grunddata sammen med en række statslige styrelser, KL og Danske Regioner.

Portræt af Per Gade, konstitueret kontorchef i Kontor for grunddata "Vi har stor fokus på at få grunddata til at virke i den offentlige sektor og hos de private anvendere.  En mere effektiv anvendelse af grunddata er en af de centrale trædesten til en øget digitalisering af Danmark."

Kontorchef i Kontor for grunddata, Per Gade

Grunddataprogrammet

Regeringen og KL besluttede i oktober 2012 at etablere grunddataprogrammet med henblik på at forbedre de offentlige grunddataregistre og give private aktører fri adgang til grunddata om ejendomme, adresser, vand, klima, geografi, virksomheder og personer. I 2013 tilsluttede Danske Regioner sig aftalen.

Formålet med grunddataprogrammet er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer for borgere og virksomheder