Kontor for digital service

Kontoret arbejder med at styrke den offentlige sektors digitale service til borgere og virksomheder – uanset om der er tale om digitale velfærdsløsninger eller selvbetjeningsløsninger.

Portræt af Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Kontor for tværgående projekter "Det skal være lettere at være bruger i det digitale Danmark. Sammen med vores samarbejdspartnere har vi skarpt fokus på at forbedre vilkårene for både borgere og virksomheder."

Kontorchef i Kontor for digital service, Nina Husfeldt Clasen

Arbejdsopgaver

Kontor for digital service varetager en række initiativer fra digitaliseringsstrategien:

Mere sammenhængende digitale brugerrejser

Borgere og virksomheder skal opleve en mere brugervenlig og koordineret service - også når ærindet går på tværs af digitale løsninger og myndigheder. 

Bedre digital kommunikation

For at sikre brugervenlige og tidssvarende digitale løsninger skal den offentlige digitale selvbetjening leve op til nogle få aftalte krav, når løsningerne ny- eller videreudvikles. Der skal desuden indhentes viden om brugen af løsningerne samt udarbejdes en referencearkitektur.

Overblik over egne sager og ydelser

Borgere og virksomheder skal tilbydes overblik i relevant aktuel viden i forhold til konkrete sager, så de bedre kan reagere rettidigt på vigtig information. Informationen skal præsenteres i en kontekst, der er målrettet og tilpasset den enkelte bruger.

Bedre support til borgere og virksomheder

En række fællesoffentlige supporttilbud skal samles, så det bliver mere overskueligt for borgere og virksomheder at få hjælp eller blive guidet til den rette myndighed, der kan hjælpe. Sammenhængende velfærdsforløb for borgere
Borgere skal møde en samarbejdende offentlig sektor, der koordinerer på tværs. Helhedsorienteret afbureaukratisering og deling af data skal sikre smidige velfærdsforløb for borgere. Analyser danner baggrunden for forslag til, hvordan konkrete forløb kan procesoptimeres.
I første omgang er der fokus på tre forløb:
    1. unge ledige i et uddannelsesforløb
    2. tværsektorielle koordinerende indsatser for borgere med psykiske lidelser og et samtidigt misbrug
    3. indsættelse og udslusning fra Kriminalforsorgens institutioner.

Digitale udbud og indkøb

Virksomheder skal ifølge EU's udbudsdirektiv kunne afgive tilbud digitalt i offentlige udbud i oktober 2018. Kontoret er ansvarlig for den forudgående analyse.

Udbredelse af digitale velfærdsløsninger 

Kontoret arbejder desuden med landsdækkende udbredelse af digitale velfærdsløsninger, herunder på sundheds-, social- og skoleområdet. Arbejdet med at udbrede digital velfærd sker også inden for rammerne af Digitaliseringsstrategien.
Kontoret har desuden ansvaret for det fællesoffentlige porteføljesekretariat, som er etableret som led i den landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. 

Portræt af Susanne Duus, teamleder i Center for effektivisering og analyse. "Vi arbejder for, at velafprøvede og effektive velfærdsløsninger bliver udbredt, og at nye muligheder for at anvende teknologien bliver afprøvet. På den måde er vi med til at lægge sporene til fremtidens velfærd."

Teamleder i Kontor for digital service, Susanne Duus

Kontoret har desuden ansvaret for:

Open Government Partnership (OGP)

Kontoret er ansvarlig for den overordnede koordination af det danske arbejde med OGP, som bl.a. omfatter udarbejdelsen af handlingsplaner med initiativer, som skal forbedre transparens og inddragende regeringsførelse, borgerdeltagelse og dialog med civilsamfundet, antikorruption og ansvarsplacering samt teknologi og innovation. 

Det offentlige Danmark/Hof & Stat

Kontoret er ansvarlig for at fastlægge rammerne for en digital version af Hof & Stat, som i dag kaldes "Det offentlige Danmark".