Kontor for borger.dk

I Kontor for borger.dk arbejder vi løbende med at udvikle og kvalitetssikre borger.dk i tæt samarbejde med de myndigheder, som har informationer og digitale selvbetjeningsløsninger på portalen

Udvikling og kvalitetssikring af borger.dk

Med over 30 mio. besøgende årligt, spiller borger.dk en væsentlig rolle som en fælles indgang for borgerne til digitale løsninger på tværs af det offentlige. Det skal være enkelt og trygt for borgerne at finde vej via borger.dk, og derfor har vi konstant fokus på at optimere portalen i forhold til brugernes behov, så de oplever, at de enkelt og effektivt får svar på spørgsmål og kan betjene sig selv digitalt. I arbejdet med at sikre udviklingen og kvaliteten af borger.dk, har vi et omfattende samarbejde med andre myndigheder på tværs af den offentlige sektor. Vi brugertester jævnligt portalen, hvor vi aktivt anvender resultaterne sammen med input fra brugerne via fx borger.dk’s kontaktcenter 1881 og de kommentarer brugerne sender til os.

Portræt af Helle Junge Nielsen, kontorchef i Kontor for borger.dk "Det gode samarbejde med myndighederne er altafgørende, både når det gælder det redaktionelle og det personaliserede indhold på borger.dk. I den offentlige sektor har vi et fælles ansvar for at sikre enkle og sammenhængende brugerrejser for borgerne."

Kontorchef i Kontor for borger.dk, Helle Junge Nielsen

Den gode brugerrejse på tværs af det offentlige

Den gode og sammenhængende brugerrejse er omdrejningspunktet for vores arbejde i Kontor for borger.dk. Borgerne skal nemt kunne danne sig et overblik og guides videre til de relevante myndighedsområder og tilbud. Den samlede brugeroplevelse inkluderer bl.a. lette og intuitive brugerrejser, tilgængelighed, et klart sprog, et hensigtsmæssigt og overskueligt design, og at borgerne bliver præsenteret for deres egne personlige data, hvor det er relevant.

Et mere personaliseret borger.dk

Vi arbejder for, at borger.dk i højere grad skal præsentere data, der er relevante for den enkelte borgers aktuelle livssituation. På den måde kan vi som borgere danne os et overblik over, hvilke data myndighederne har om os, og dermed få en større indsigt i sager, ansøgninger, ydelser og relationer med offentlige myndigheder.

Kontorets opgaver

  • sikre stabil drift, udvikling og kvalitetssikring af borger.dk 
  • arbejde for øget brugervenlighed og brugertilfredshed på borger.dk
  • understøtte samarbejdet mellem de offentlige parter om borger.dk, og den gode brugerrejse
  • sikre den strategiske udvikling og forankring af borger.dk i henhold til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, herunder fremvisning af relevante, personlige data på borger.dk
  • sikre tilgængelighed 
  • tilbyde fællesoffentlig telefonsupport via 1881.