Koncernkommunikation

Koncernkommunikation løser opgaver for hele Finansministeriets koncern. Vores ansvarsområder spænder fra at stille digitale løsninger til rådighed til strategisk kommunikationsrådgivning og pressehåndtering.

Vi har som koncernfunktion ansvar for at drive og udvikle tidssvarende digitale løsninger, som bedst muligt understøtter koncernens behov for at kommunikere. Vi huser herudover strategiske kommunikationsrådgivere, som arbejder med at sikre, at Digitaliseringsstyrelsen kommunikerer bedst muligt til vores mange interessenter og brugere af de fællesoffentlige løsninger. 

"Vi har som styrelse en åben og proaktiv tilgang til kommunikation både internt og til vores omverden. Det kræver strategisk overblik og effektive kommunikationskanaler."

Kommunikationschef i Koncernkommunikation, Geske Fischer Hansen

Kontorets arbejdsopgaver: 

  • Drift og udvikling af Finansministeriets koncerns digitale løsninger, herunder fx web, intranet og skabeloner.
  • Digitaliseringsstyrelsens samlede kommunikationsportefølje, herunder kommunikationsstrategier og politikker, sociale medier, pressehåndtering og præsentationer.
  • Koordinering af Moderniseringsstyrelsens webarbejde.