Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Organisation

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens centre ved at klikke på organisationsdiagrammet, eller se kort beskrivelse af de enkelte kontorer nedenfor.

Organisationsdiagram

Det laver vi i Digitaliseringsstyrelsen:

Center for for styring og kommunikation

Centret har ansvaret for den samlede porteføljestyring af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Målet er, at sikre fremdrift, økonomisk styring, tværgående koordination og prioritering, effektopfølgning og gevinstrealisering.

Læs mere om center for for styring og kommunikation

Louise Palludan Kampmann
Kontorchef             
Louise Palludan Kampmann

E-mail: lopak@digst.dk
Tlf. 2538 2289 

Geske Fischer-Hansen
Kommunikationschef
Geske Fischer-Hansen

E-mail: gfh@digst.dk
Tlf. 4090 6073

Ministeriernes projektkontor

Ministeriernes projektkontor skaber grundlaget for at professionalisere arbejdet med it-projekter, it-programmer og it-drift i staten.

Læs mere om Ministeriernes projektkontor

  Kontorchef   
Kristoffer Lange

E-mail: krila@digst.dk
Tlf. 2487 1450

Kontor for borger.dk 

I Kontor for borger.dk arbejder vi løbende med at udvikle og kvalitetssikre borger.dk i tæt samarbejde med de myndigheder, som har informationer og digitale selvbetjeningsløsninger på portalen.

Læs mere om Kontor for borger.dk

 Portræt af Helle Junge Nielsen, kontorchef i Kontor for borger.dk Kontorchef
Helle Junge Nielsen

E-mail: hjn@digst.dk
Tlf. 3392 4144 

Kontor for systemforvaltning 

Kontor for systemforvaltning har produktejerskab for den fællesoffentlige infrastruktur og en sammenhængende og brugervenlig oplevelse på tværs af fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om Kontor for systemforvaltning

Kontorchef Lise Ebensgaard Kontorchef
Lise Ebbensgaard

E-mail: lie@digst.dk
Tlf. 2540 9778
Kenneth Mose Kruuse
Teamleder
Kenneth Mose Kruuse

E-mail: kekru@digst.dk
Tlf. 4073 3354
  Teamleder
Rikke Saltoft Andersen

E-mail: risaa@digst.dk
Tlf. 

Center for analyse og policy

Center for analyse og policy arbejder med at udvikle den brede digitaliseringspolitik i Danmark. Blandt de vigtige opgaver er at bidrage til politikudvikling på området for fejludbetalinger og snyd, afbureaukratisering og regelforenkling, digitaliseringsklar lovgivning samt digital velfærd. Arbejdet vil i 2017 hovedsageligt tage afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Læs mere om Center for analyse og policy

  Kontorchef
Søren Beltofte 

E-mail: sbelt@digst.dk 
Tlf. 4178 2487
  Kontorchef
Christian Plaschke 

E-mail: chrpl@digst.dk 
Tlf. 4178 6072

Kontor for grunddata

Kontoret fungerer som sekretariat for grunddataprogrammet, der samler de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne under det fælles begreb grunddata. Kontoret koordinerer arbejdet med grunddata sammen med en række statslige styrelser, KL og Danske Regioner.

Læs mere om Kontor for grunddata

 Portræt af Per Gade, Fungerende Kontorchef i Kontor for grunddata Kontorchef
Per Gade

E-mail: pegad@digst.dk
Tlf. 6196 8545 

Center for infrastrukturprojekter og udbud

I center for infrastrukturprojekter og udbud arbejder vi med at udbyde og udvikle centrale digitale løsninger. Vi bidrager til en mere enkel, effektiv og sikker digital kommunikation.

Læs mere om Center for infrastrukturprojekter og udbud

Portræt af Charlotte Jacoby, kontorchef i kontor for digitale identiteter
Kontorchef
Charlotte Jacoby

E-mail: chaja@digst.dk
Tlf. 2287 9648 
Kontorchef, Stine Hegelund Bertelsen
Kontorchef  
Stine Hegelund

E-mail: stihe@digst.dk
Tlf. 4178 2415 

Teamleder
Morten Jørsum

E-mail: mjrsm@digst.dk
Tlf. 4187 8703

Kontor for digital service

Kontoret arbejder med at styrke den offentlige sektors digitale service til borgere og virksomheder – uanset om der er tale om digitale velfærdsløsninger eller selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om Kontor for digital service

Portræt af Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Kontor for tværgående projekter
Kontorchef
Nina Husfeldt Clasen

E-mail: nhc@digst.dk
Tlf. 2536 9912

Susanne Duus, Teamleder i Center for effektivisering og analyse
Teamleder             
Susanne Duus

E-mail: sud@digst.dk 
Tlf. 3395 1050

Kontor for jura, sikkerhed og EU

I kontoret for jura, sikkerhed og EU arbejder vi med at sikre en effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor og er Digitaliseringsstyrelsens kompetencekontor på opgaver, der vedrører jura, kontrakter, opfyldelse af databeskyttelsesforordningen, eIDAS-forordningen og webtilgængelighedsdirektivet.

Læs mere om Kontor for jura, sikkerhed og EU

Kontorchef
Marlene Wiese Svanberg

E-mail: marwi@digst.dk
Tlf. 2540 9773
Teamleder            
Marie Wessel

E-mail: mwess@digst.dk 
Tlf. 2246 5910

Kontor for data og arkitektur

Kontor for data og arkitektur bidrager til at skabe de fælles rammer for gode data og en effektiv deling af data, der skal muliggøre øget genbrug af data, vækst og innovation – og en nemmere og mere sammenhængende adgang til det offentlige for borgere og virksomheder.

Læs mere om Kontor for data og arkitektur

Portræt af Jens Krieger Røyen, kontorchef i Kontor for data og arkitektur Kontorchef
Jens Krieger Røyen

E-mail: jro@digst.dk 
Tlf. 6093 4891 
Teamleder
Sarah Kirkeby Danneskiold-Samsøe

E-mail: sakds@digst.dk
Tlf. 3392 6073

  •   Opdateret den 4. december 2017

  • Til top