Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Organisation

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens centre ved at klikke på organisationsdiagrammet, eller se kort beskrivelse af de enkelte kontorer nedenfor.

Det laver vi i Digitaliseringsstyrelsen:

Kontor for styring af digitaliseringsstrategien

Kontoret har ansvaret for den samlede porteføljestyring af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Målet er, at sikre fremdrift, økonomisk styring, tværgående koordination og prioritering, effektopfølgning og gevinstrealisering.

Læs mere om Kontor for styring af digitaliseringsstrategien her

Kontorchef             
Louise Palludan Kampmann

E-mail: lopak@digst.dk
Tlf. 2538 2289 

Ministeriernes projektkontor

Ministeriernes projektkontor skaber grundlaget for at professionalisere arbejdet med it-projekter, it-programmer og it-drift i staten.

Læs mere om Ministeriernes projektkontor her

 Kontorchef Kristoffer Lange Kontorchef   
Kristoffer Lange

E-mail: krila@digst.dk
Tlf. 2487 1450
 

Kontor for borger.dk 

I Kontor for borger.dk arbejder vi løbende med at udvikle og kvalitetssikre borger.dk i tæt samarbejde med de myndigheder, som har informationer og digitale selvbetjeningsløsninger på portalen.

Læs mere om Kontor for borger.dk her

 Portræt af Helle Junge Nielsen, kontorchef i Kontor for borger.dk Kontorchef
Helle Junge Nielsen

E-mail: hjn@digst.dk
Tlf. 3392 4144 

Kontor for systemforvaltning og brugervenlighed 

Kontor for systemforvaltning og brugervenlighed har produktejerskab for den fællesoffentlige infrastruktur og en sammenhængende og brugervenlig oplevelse på tværs af fællesoffentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere om Kontor for systemforvaltning og brugervenlighed her

Kontorchef Lise Ebensgaard Kontorchef
Lise Ebbensgaard

E-mail: lie@digst.dk
Tlf. 4115 3328

  Teamleder
Kenneth Mose Kruuse

E-mail: kekru@digst.dk
Tlf. 4073 3354

Kontor for analyse og policyudvikling

Kontor for analyse og policyudvikling arbejder med at udvikle den brede digitaliseringspolitik i Danmark. Blandt de vigtige opgaver er at bidrage til politikudvikling på området for fejludbetalinger og snyd, afbureaukratisering og regelforenkling, digitaliseringsklar lovgivning samt digital velfærd. Arbejdet vil i 2017 hovedsageligt tage afsæt i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Læs mere om Kontor for analyse og policyudvikling her

  Kontorchef
Søren Beltofte 

E-mail: sbelt@digst.dk 
Tlf. 4178 2487
 Susanne Duus, Teamleder i Kontor for analyse og policyudvikling Teamleder             
Susanne Duus

E-mail: sud@digst.dk 
Tlf. 3395 1050

Kontor for grunddata

Kontoret fungerer som sekretariat for grunddataprogrammet, der samler de grundlæggende registreringer om Danmark og danskerne under det fælles begreb grunddata. Kontoret koordinerer arbejdet med grunddata sammen med en række statslige styrelser, KL og Danske Regioner.

Læs mere om Kontor for grunddata her

 Portræt af Per Gade, Fungerende Kontorchef i Kontor for grunddata Kontorchef
Per Gade

E-mail: pegad@digst.dk
Tlf. 6196 8545 

Kontor for digital kommunikation

I Kontor for Digital Kommunikation arbejder vi med at udbyde og udvikle centrale digitale løsninger. Vi bidrager til en mere enkel, effektiv og sikker digital kommunikation.

Læs mere om Kontor for digital kommunikation her

 Kontorchef, Stine Hegelund Bertelsen Kontorchef  
Stine Hegelund

E-mail: stihe@digst.dk
Tlf. 4178 2415 

Kontor for tværgående projekter

Kontoret arbejder med flere af de vigtige initiativer fra digitaliseringsstrategien og bidrager dermed til konceptudvikling af, hvordan Digitaliseringsstyrelsen arbejder med projektering og implementering af ikke it-projekter.

Læs mere om Kontor for tværgående projekter her

 Portræt af Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Kontor for tværgående projekter Kontorchef
Nina Husfeldt Clasen

E-mail: nhc@digst.dk
Tlf. 2536 9912 

Kontor for digitale identiteter 

Kontoret for digitale identiteter arbejder med sikker identitets- og rettighedsstyring og har ansvar for at gennemføre de store udbud af en national digital identitets- og signaturløsning (efterfølgeren til den nuværende NemID) til henholdsvis borgere og erhvervsområdet samt udbud af NemLog-in. Kontoret varetager samarbejdet med bankerne i partnerskabet om næste generation NemID.

Læs mere om Kontor for digitale identiteter her

Portræt af Charlotte Jacoby, kontorchef i kontor for digitale identiteter Kontorchef
Charlotte Jacoby

E-mail: chaja@digst.dk
Tlf. 2287 9648 

Koncernkommunikation

Koncernkommunikation løser opgaver for hele Finansministeriets koncern. Vores ansvarsområder spænder fra at stille digitale løsninger til rådighed til strategisk kommunikationsrådgivning og pressehåndtering.

Læs mere om Koncernkommunikation her

 

Kommunikationschef
Geske Fischer-Hansen

E-mail: gfh@digst.dk
Tlf. 4090 6073


Kontor for jura, sikkerhed og EU

I kontoret for jura, sikkerhed og EU arbejder vi med at sikre en effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor og er Digitaliseringsstyrelsens kompetencekontor på opgaver, der vedrører jura, kontrakter, opfyldelse af databeskyttelsesforordningen, eIDAS-forordningen og webtilgængelighedsdirektivet.

Læs mere om Kontor for jura, sikkerhed og EU her

Kontorchef
Marlene Wiese Svanberg

E-mail: marwi@digst.dk
Tlf. 2540 9773
Teamleder            
Marie Wessel

E-mail: mwess@digst.dk 
Tlf. 2246 5910

Kontor for data og arkitektur

Kontor for data og arkitektur bidrager til at skabe de fælles rammer for gode data og en effektiv deling af data, der skal muliggøre øget genbrug af data, vækst og innovation – og en nemmere og mere sammenhængende adgang til det offentlige for borgere og virksomheder.

Læs mere om Kontor for data og arkitektur her

Portræt af Jens Krieger Røyen, kontorchef i Kontor for data og arkitektur Kontorchef
Jens Krieger Røyen

E-mail: jro@digst.dk 
Tlf. 6093 4891 
Teamleder
Sarah Kirkeby Danneskiold-Samsøe

E-mail: sakds@digst.dk
Tlf. 3392 6073

  •   Opdateret den 24. april 2017

  • Til top