Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

På vej mod et mere digitalt Danmark

10-10-2012 Klumme

Digitaliseringsstyrelsen fylder snart et år, og ledelse og medarbejdere står klar til at digitalisere den offentlige sektor. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har vi et klart mål for vores daglige arbejde. At gennemføre strategien og digitalisere det offentlige Danmark bygger på et unikt fællesoffentligt samarbejde, som for alvor skal stå sin prøve i de kommende år.

Internationalt set er vi nået rigtig langt og vi har bygget infrastrukturen til den videre digitalisering. Nu skal gevinsterne høstes og vi skal arbejde målrettet for at øge indsatsen på velfærdsområderne og blive ved med at konsolidere vores data og infrastruktur. Det er ikke nemt og vil kræve konstruktive sværdslag i årene, der kommer, så vi samlet kan drive moderniseringen af den offentlige sektor via en øget og mere forpligtende digitalisering. Samtidigt skal vores samarbejde med den private sektor også bedst muligt i spil.

Det sidste halve år har budt på mange vigtige resultater, som varsler godt for denne indsats, som vi jo er i fuld gang med.

Lovgivning på plads

I foråret vedtog Folketinget to vigtige love: en om digital post og en om første bølge af obligatorisk selvbetjening. Lovene er for mig at se ’game changere’. Med lovene stiller vi nemlig store krav til os selv og kvaliteten af de løsninger, vi stiller til rådighed - og vi stiller krav til borgerne om at blive digitaliseringsparate. Nødvendige skridt for at nå regeringens målsætning om 80 pct. digital kommunikation i 2015.

Nye tal fra Danmarks Statistik og Rambøll har givet os en pejling på, hvor danskerne står i forhold til vores dagsorden. Ikke overraskende er udviklingen med os, og flere og flere både foretrækker og anvender de digitale kanaler frem for analoge kanaler som telefon og fysisk fremmøde.

I sidste uge gik Udbetaling Danmark i luften, og de første fem udbetalingsopgaver vil fremover ske fra fem regionale centre og borgerne vil udelukkende kunne betjene sig selv på borger.dk. Det var også ugen, hvor regeringen gav mandat til det ambitiøse projekt, der skal konsolidere og sætte grunddata fri. Et projekt, der er enestående i verden, og som vil bidrage til et digitalt Danmark med mere ensartede arbejdsgange og intelligent anvendelse af data. Det er mere effektivt - og det vil bidrage til både bedre service og flere penge i den offentlige kasse og til vækst i erhvervslivet.

Næste milepæl lurer om hjørnet

Næste afgørende milepæl er 1. december, hvor de første selvbetjeningsløsninger bliver obligatoriske. Det er vigtigt for tilliden til det store digitaliseringsprojekt, at borgerne, som skal bruge selvbetjeningsløsningerne, får en god oplevelse. Derfor arbejder især kommunerne i disse måneder med at kvalitetssikre deres løsninger og klæde deres borgerservice bedst muligt på til den nye opgave. En vigtig opgave, som ikke må undervurderes. En anden vigtig opgave er den kommunikationskampagne, som skal øge kendskabet til den nye digitale virkelighed samt oplyse konkret om, hvilke områder der fremover er obligatoriske.

Ny vicedirektør og nyt nyhedsbrev

På de interne linjer er jeg nu ikke længere alene i direktionen. Ny vicedirektør er Rikke Hougaard Zeberg, der med sine erfaringer fra Finansministeriets departement og DR får en vigtig rolle i at sikre gevinstrealiseringen af de mange projekter, som Digitaliseringsstyrelsen selv har ansvar for.
Håber, I vil tage godt imod dette nye generelle nyhedsbrev, som både indeholder nyheder fra måneden, der gik og nye historier, som blandt andet samler op på vores internationale arbejde.

God læselyst!

Direktør Lars Frelle-Petersen