Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Small is beautiful: Danmark inspirerer internationalt

28-11-2013 Klumme

”Small is beautiful…” siger danskerne selv, når vi skal forklare Danmarks position i verden.

Men vi er ikke helt så små, når det drejer sig om offentlig digitalisering. Vores omverden synes faktisk, der er meget at lære af det, vi konkret gør i Danmark bl.a. med obligatorisk digitalisering, Digital Post og NemID.

OECD fremhæver fx i den netop offentliggjorte publikation ”Government at a Glance 2013”, at 83 pct. af danskerne mellem 16 og 74 år har brugt internettet til kontakt med offentlige myndigheder, mens det kun er 50 pct. i gennemsnit i OECD-landene. Det bekræfter den oplevelse, som jeg har, når jeg rejser og fortæller om den danske førerposition. 

Vi er langt fremme, og erfaringerne fra de sidste 15 års fællesoffentlige arbejde med at digitalisere vores offentlige sektor er efterspurgt i andre lande, både europæiske og mere globalt. Alene i år har vi haft besøg af 14 udenlandske delegationer her i Digitaliseringsstyrelsen.

At digitalisering nu også er kommet på regeringsledernes dagsorden i EU er naturligt set i lyset af digitaliseringens store betydning for samfundet generelt. Vi bidrager dermed til at skabe forudsætningerne for øget økonomisk vækst gennem et fælles digitalt indre marked i EU.

På den nyligt afholdte litauiske EU-formandskabskonference blev det bl.a. fremhævet, at det er vigtigt at få adresseret den grænseoverskridende brug af offentlige digitale tjenester i EU, herunder at man generelt bør ”tænke stort og starte småt”, når det drejer sig om offentlig digitalisering. Vi får fx meget ud af at prøve ting af i fælleseuropæiske projekter inden for fx e-handel og standardisering – et område, som vi har været med til at præge internationalt.

Øget interesse for digital velfærd
Danmark inspirerer også ud over Europa. Asiatiske lande som Japan og Korea har i mange sammenhænge vist stor interesse for vores velfærdssystem, vores velfærdstankesæt og vores måde at åbne op for den offentlige sektor. Disse og andre lande er ligesom Danmark presset af den demografiske udvikling, hvor der i de kommende år vil være færre personer i den arbejdsdygtige alder til at forsørge et stigende antal ældre. Derfor har den nyligt offentliggjorte strategi for digital velfærd tiltrukket sig stor opmærksomhed i udlandet og vil givet være noget af det, der bliver diskuteret i de kommende år.

Digitaliseringsstyrelsen er dybt engageret internationalt på udvalgte områder, der har betydning for digitaliseringen i den offentlige sektor. At følge og at præge EU-lovgivningen fylder meget. Men vi lærer også af andre lande, når de er længere fremme end os. Vores internationale engagement sikrer, at vi ikke genopfinder den dybe tallerken, men bygger videre på andres gode ideer og praksisser, hvor det er relevant og fornuftigt.

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen