Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Organisering i programmer giver topledelsesfokus

06-03-2014 Klumme

Flere og flere danske myndigheder organiserer deres projekter i programmer, hvilket bidrager til øget risikohåndtering. Det kan, grebet rigtigt an, give bedre styring af de ofte komplekse projekter, øge kapaciteten til at håndtere mange interessenter og bidrage til, at den samlede organisation har øjnene på samme strategiske mål.

Digitaliseringsstyrelsen har tidligere i år lanceret en fællesstatslig programmodel, og i dette nyhedsbrev kigger vi i den forbindelse både inden for hos Banedanmark på Østerbro og besøger London, hvor man har etableret en fællesstatslig projektenhed, der har gode erfaringer med en fælles tilgang til styring af programmer. Det er også i Storbritannien, vi har hentet inspiration til vores egen programmodel, der bygger på MSP (Managing Successful Programmes), som briterne har flere års erfaring med at bruge.

Svært at drive programmer

Det kræver topledelsens bevågenhed at drive strategiske forandringer via it, og organisering i programmer bidrager til at fastholde ledelsens fokus. I min egen organisation har vi netop nu to programmer, digital kommunikation og grunddata, og overvejer løbende, hvordan vi kan blive bedre til generelt at pulje og prioritere projekter. Det er svært at drive programmer og kræver en høj modenhed i organisationen, og at de nødvendige præmisser for styring er afklaret.

Programtænkningen vedrører ikke kun it. Vi var aldrig nået så langt med implementeringen af målsætningen om 80 pct. digital kommunikation, hvis vi ikke havde etableret et program, som både indeholder lovgivning, udvikling, implementering og kommunikation. Ved fx at udarbejde fælles risikovurderinger af programmet har jeg som direktør fået nogle meget konkrete indikatorer på, hvor vi skal prioritere organisationens ressourcer og min opmærksomhed. Og vores interessenter har fået en mere sammenhængende oplevelse af den store forandring.

Et af de vigtige læringspunkter fra England er, at selv den erfarne leder, bør gennemgå den fornødne kompetenceudvikling for som styregruppemedlem at drive et program professionelt. I de kommende måneder tager jeg med min chefgruppe på et sådant kursus, og vi vil dermed alle få nogle af de redskaber, der skal til for at kunne drive fremtidens offentlige digitalisering yderligere fremad!

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen

Find den fællesstatslige programmodel her