Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Ny digitaliseringsstrategi sætter kursen frem mod 2020

12-05-2016 Klumme

Regeringen, KL og Danske Regioner er blevet enige om den næste digitaliseringsstrategi for 2016-2020, der skal forme fremtidens digitale Danmark.

Der er sket meget, siden politikerne i 2011 vedtog den forrige digitaliseringsstrategi. En ambitiøs strategi, som har sat store aftryk og skabt gode resultater, fx med Digital Post til borgere og virksomheder, udbredelse af digital selvbetjening på over 100 områder mm. I dag tager vi det næste skridt med lanceringen af en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. En strategi, der skal bygge videre på det solide grundlag, der er opnået med den gamle strategi og gribe ud efter de nye muligheder, digitalisering giver.  

3 mål – 33 initiativer

Digitaliseringsstrategien er produktet af et længere forhandlingsforløb, der blev igangsat helt tilbage i starten af 2015. Gennem processen har vi kunnet mærke, hvordan digitalisering er kommet højt på dagsordenen i ministerier, kommuner og regioner – og ikke mindst hos politikerne. Det har gjort det til en spændende men også meget kompleks opgave at få enderne til at mødes. Nu står vi med strategien i hånden, og jeg synes, vi kan være mere end tilfredse med resultatet. Strategiens 33 initiativer repræsenterer en ambitiøs retning mod at nå tre overliggende fælles mål for det offentlige Danmark. 

Det handler om, at vi skal skabe en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor med service og velfærdsløsninger af høj klasse. Vi skal udnytte data som råstof til forskning, teknologi og innovation. Og så skal vi sikre, at udviklingen sker med endnu stærkere tillid til offentlige digitale løsninger, sikkerhed for borgerens data og mulighed for, at alle kan deltage. 

Det er ikke nogen lille opgave, og det vil kræve et fortsat godt samarbejde mellem ministerierne, kommunerne og regionerne at løfte den. Der skal gennemføres et omfattende arbejde med data, standarder og arkitektur samtidig med, at vi højner servicen, sikkerhedsniveauet og stabiliteten af den offentlige it-infrastruktur.

Et flagskib for Digitaliseringsstyrelsens arbejde

Strategien får ikke blot betydning for vores velfærdssamfund, der bliver stadig mere digitalt. Den får også stor betydning for vores arbejde internt her i Digitaliseringsstyrelsen. 

Vi skal sikre, at vores organisation og medarbejdere kan løfte de nye udfordringer og har de rette kompetencer, når de mange initiativer fx på dataområdet skal løbes i gang. Samtidig fortsætter vi det store arbejde, der allerede er i gang med fx at gennemføre udbud af næste generation af NemID, Digital Post mv. 

Strategien løser ikke alle problemer med offentlig it og digitaliseringsprojekter. Der er stadig store udfordringer tilbage, som skal håndteres, også uden for den fællesoffentlige ramme, som denne strategi sætter. Ligesom den tekniske udvikling hele tiden bringer nye problemstillinger – og muligheder! – med sig. Det er min klare forventning, at der vil komme nye initiativer til i de kommende år, efterhånden som samfundet udvikler sig, og vi bliver klogere på muligheder og udfordringer.

Til slut vil jeg gerne takke vores partnere i staten, KL og Danske Regioner for samarbejdet om udformningen af den nye strategi. Danmark er et foregangsland, når det kommer til offentlig digitalisering, og det er ikke mindst på grund af den stærke tradition for fællesoffentligt samarbejde om digitalisering. Vi glæder os til at fortsætte dette, når vi sammen skal implementere strategiens initiativer.  

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen