Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Hvad kan vi lære af Silicon Valley…meget!

12-05-2015 Klumme

Digitaliseringsstyrelsens tre mand store direktion var i midten af april på studietur til Silicon Valley. Med et hårdt program med 17 besøg hos forskellige organisationer, var der mange indtryk, som vi nu skal forsøge at omsætte i vores egen organisation og i arbejdet med at modernisere den offentlige sektor.

Det gennemgående tema var ikke overraskende data, data og atter data, som den helt store driver for udviklingen af samfundet de kommende år. Perspektiverne er først og fremmest spændende med potentialet til at løse mange af de samfundsudfordringer, vi står med i dag inden for fx sundhed, trafikregulering, miljø mv. Men har også skræmmende elementer i sig, der udfordrer samfundets grundlæggende regulering. Det gælder fx fremtidens arbejdsmarked, hvor perspektivet jo er, at flere og flere arbejdsopgaver bliver automatiserede. 

En af de store oplevelser var besøget på Singularity University, som er bygget op omkring ’disruptive innovation’ og tankerne om eksponentiel vækst. Udfordringen her bliver på samme tid at omfavne den teknologiske udvikling og stå med fødderne solidt plantet i de nuværende samfundsmæssige strukturer.

Hvad skal vores medarbejdere kunne?

Et af de mere foruroligende temaer var, hvad globaliseringen gør ved uddannelse og arbejdsmarked. På fx Stanford University er man ved at erkende, at tidligere tiders femårige forløb ikke længere kan stå alene. Det er nødvendigt med mere fleksible og kortvarige onlinekurser, som kan sikre, at kandidaterne har de nødvendige og skræddersyede kompetencer. Og hele innovationskraften og samarbejdet mellem universiteter og den private sektor dyrkes også på et helt andet niveau, end vi ser her hjemme. 

På plussiden ift. den hjemlige andedam var alle enige i, at samarbejde er en afgørende kompetence – også i fremtiden. Og der har vi trods alt et godt udgangspunkt – både i Danmark og i det fællesoffentlige samarbejde, som netop hviler på et unikt samarbejde. Ikke overraskende var der meget fokus på offentligt-privat samarbejde i USA og her kan vi uden tvivl også lære nyt.

Vi skal turde omsætte ideerne i en kommende strategi 

Pt. er vi i fuld gang med at tegne stregerne til den næste digitaliseringsstrategi og udvikler også løbende Digitaliseringsstyrelsen som organisation. Turen bekræftede på flere områder, at vi har det rette fokus, men der var også nye konkrete ideer, som vi bør forsøge at tænke ind i fremtiden. 

På Digitaliseringsstyrelsens temakonference d. 27. april var der allerede fokus på en række af de temaer, som vi oplevede i USA. Se opsamlingen fra dagen her.

Alt i alt en travl og spændende tur, som vil komme til at præge vores arbejde i styrelsen de kommende år.

Med venlig hilsen

Lars Frelle-Petersen
Rikke Hougaard Zeberg
Carsten Møller Jensen