Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Digitaliseringsstrategien: halvvejs og godt på vej mod 2015

21-06-2013 Klumme

I 2011 vedtog regeringen, kommunerne og regionerne en ambitiøs digitaliseringsstrategi, som for alvor skulle digitalisere den offentlige sektor og ændre kommunikationen mellem de offentlige myndigheder og borgere og virksomheder frem mod 2015.

I dag er vi så halvvejs med mere end 70 konkrete initiativer, som bidrager til målet om en digital omstilling af det danske samfund. Forandringerne er omfattende og forudsætter engageret samarbejde på tværs af mange organisationer og medarbejdere.

Politisk mod og samarbejde

Via et forpligtende samarbejde mellem KL, Danske Regioner og de statslige myndigheder samt et bredt politisk samarbejde, er der vedtaget en række love, der udstikker en klar linje og tidsplan for overgangen til digital selvbetjening og digital post. Vi er nu blandt andet i gang med at udbygge infrastrukturen, analysere på nye indsatser, gennemgå de obligatoriske selvbetjeningsløsninger og vi kommunikerer dagligt med myndigheder og borgere.

De medarbejdere, som hver dag yder service til borgere og virksomheder spiller en helt særlig rolle i omstillingen. I dette nyhedsbrev har vi blandt andet besøgt to begejstrede medarbejdere fra borgerservice i Greve Kommune. De arbejder aktivt med kommunens kanalstrategi, så dem der kan selv, også får hjælp til at gøre det selv, mens dem der virkelig har brug for tid og kommunal omsorg, får det. Til glæde for både medarbejderne og den enkelte borger – og ikke mindst kommunekassen.

Også sten på vejen

Med dette nyhedsbrev gør vi status midtvejs i strategiens levetid. Jeg er stolt over, at vi er kommet så langt – også selvom der selvfølgelig har været masser af sten på vejen, og vi fx ikke har kunnet udvikle Mobil NemID helt så hurtigt, som vi gerne ville.

En afgørende forudsætning for at vi når i mål er, at vi får hævet standarden på de offentlige it-løsninger, så de bliver nemmere og mere brugervenlige at anvende. Jeg ser det som en af de væsentligste udfordringer, som skal prioriteres hos de myndigheder, som ejer selvbetjeningsløsningerne. Det er dermed også en af de opgaver, som jeg prioriterer her i huset, hvor borger.dk’s kvalitet ganske enkelt skal løftes, så portalen kan bliver en god og effektiv digital oplevelse for danskerne, når de møder det offentlige på nettet.

Forandringsprocesser og it er komplekst – og de næste to år bliver formodentligt et endnu sejere slid end de to år, der er gået. Vi får brug for de erfaringer, vi har gjort os med at udvikle, implementere og kommunikere, og vi må nok forvente, at modstanden mod fx obligatorisk digitalisering bliver noget større, når store forandringer som fx Digital Post bliver hverdag for borgerne og virksomhederne.

Derfor er det godt at vide, at digitaliseringsstrategien står så stærkt hos både landspolitikere og kommunalpolitikere, embedsmænd, interesseorganisationer og de medarbejdere som har kontakten til borgerne og virksomhederne i det daglige. Sammen skal vi nok komme det sidste svære stykke i mål.

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen