Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Staten skal være bedre til it-drift

19-02-2013 Klumme

I arbejdet med at digitalisere den offentlige sektor er effektiv og stabil it-drift et ufravigeligt krav. I alt bruger vi ca. 1,5 milliarder kr. om året i staten på den it-drift, som er placeret hos it-leverandører. En analyse har vist, at der både er mange penge og bedre kvalitet at hente, hvis vi professionaliserer it-driften. Digitaliseringsstyrelsen vil derfor i 2013 have fokus på den outsourcede it-drift. Formålet er at hjælpe de statslige kunder til at sikre optimal styring af it-driften, så de bliver mere modne kunder samtidig med, at de løbende udfordrer leverandørerne på pris og kvalitet.

Staten indgår hele tiden nye og ofte meget store it-driftskontrakter med leverandørerne. Det sker typisk i forlængelse af en udbudsforretning eller ved anvendelse af en rammeaftale. Det er vigtigt, at staten er skarpe på, præcis hvilke it-ydelser de efterspørger hos leverandørerne og forstår markedet for it-drift. Begge forhold skal sikre, at vi får de bedst mulige leverancer og priser på it-driftsydelser. Redskaber til dette er, at gode erfaringer samles og deles på tværs og at kontrakter konsolideres.

I disse uger gennemfører Digitaliseringsstyrelsen en rundtur til de statslige myndigheder. Her drøfter vi 38 it-driftskontrakter grundigt igennem. Og vi ser på mulighederne for enten at optimere interne processer for leverandørstyring, foretage genforhandlinger indenfor kontraktens ramme med leverandøren eller give bistand i forbindelse med et kommende udbud af den enkelte kontrakt.

Med oprettelsen af Statens IT-projektråd satte vi fokus på de store it-udviklingsprojekter. Gennem oprettelsen af et rådgivningssekretariat for it-drift er der nu også fokus på at hjælpe myndighederne med at sikre den mest optimale it-drift. Men vi kan ikke gøre det alene. Som altid er vi afhængige af et godt samarbejde med de statslige myndigheder og leverandørerne. Myndighederne, som jo fortsat er ansvarlige for deres egen it-drift, men som har efterspurgt mere viden og rådgivning på området. Og leverandørerne, som skal levere effektiv it-drift til staten.

Vi har med udgangspunkt i dialogen med myndighederne og den it-driftsanalyse, som blev gennemført sidste år, samlet en række gode råd, som er lige til at gå til. Vi glæder os til samarbejdet om at finde bedste praksis.

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen