Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

”Mere kærlighed – mindre pis”…

01-12-2014 Klumme

…er det første konkrete bud på en titel til den kommende digitaliseringsstrategi. Så vidt går det nok ikke for en politisk strategi, men i klummen vil jeg alligevel vove at dykke ned i de fængende ord.

I midten af november havde jeg fornøjelsen af 14 af mine følgere på Twitter, som kiggede forbi til en kop kaffe og en snak om, hvad de gerne så af udvikling for fremtidens digitale offentlige sektor. Ud over at jeg fik et par mavepustere ude fra virkeligheden og fik noteret rigtig mange gode pointer, så oplevede jeg, at deltagerne også fik en bedre fornemmelse af, hvor komplekst et felt, vi navigerer i. 

På den ene side skal vi beskytte de personlige data – på den anden side kan øget deling af data redde liv og udsatte familier. På den ene side skal vi sikre gennemsigtighed og retmæssig forvaltning – på den anden side skal vi sikre en højere risikovillighed og en bedre innovationskultur, så vi kan skabe radikalt bedre digitale løsninger. På den ene side er der efterspørgsel efter mere agilitet, færre regler og mindre politisk regulering – på den anden side er digitalisering netop højpolitisk, fordi det vedrører hele vores måde at drive et samfund på. 

På tværs af disse meget forskellige positioner var der dog konsensus om, at en kommende strategi skulle indeholde mere fokus på, at borgere og virksomheder skal opleve en bedre og gerne mere individuelt tilpasset digital offentlig service, hvor hele brugerrejsen er indtænkt og hvor meget afklares med det samme – og mindre bøvl og bureaukrati. Og vel også enighed om, at det ikke bliver helt nemt at lande en strategi, som alle nødvendigvis vil klappe lige meget af. 

Digital service er god og effektiv service 

Til gengæld virkede det som, at der var fin opbakning til et af de hovedspor, som vi allerede er ved at lægge. Nemlig at en kommende strategi skal give nogle gode bud på, hvordan vi forbedrer brugernes møde med det digitale offentlige Danmark. Det stiller både store krav til en mere effektiv og optimeret bagbutik, fx automatiserede sagsgange, digitaliseringsklar lovgivning og bedre anvendelse af de data, vi allerede har. Og det stiller krav til hele vores arbejde med brugervenlighed– og vores ambitioner om, at digital service faktisk skal opleves som god og effektiv service. 

I slutningen af november mødtes 200 engagerede deltagere i Børsens smukke rammer og drøftede samme høje forventninger til den kommende digitaliseringsstrategi. Også her var der gode og højtflyvende debatter, som handlede om alt fra brugervenlighed, automatisering og effektivisering af sagsbehandling, digital velfærd og hvordan digitalisering kan lette virksomheder for byrder og understøtte øget vækst, til den helt store udfordring: nemlig at sikre fortsat høj grad af it-sikkerhed på tværs af den offentlige sektor. 

I dette nyhedsbrev kan du først og fremmest læse om endnu en af de store milepæle, som skal i land, før vi for alvor kan snakke om digitaliseringen efter 2015. Nemlig tredje bølge digitale selvbetjeningsløsninger, som er den næstsidste bølge i rækken. Og om erfaringerne fra den første måned med obligatorisk Digital Post. Vi vil møde bump og støde på uhensigtsmæssigheder, vi ikke havde forudset – men vi har et stærk fokus på at løse udfordringerne i samarbejde med de øvrige myndigheder. 

Om præcis et år har vi forhåbentligt planmæssigt nået de 80 pct. skriftlig kommunikation. Og vi ved, hvad der er den næste store vision frem mod 2020. Og om den kommer til at bygge på kærlighed, kildevand og mindre pis… 

Lars Frelle-Petersen