Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Digitalisering som dynamo for en mere moderne offentlig sektor

20-12-2012 Klumme

I sidste uge deltog jeg i et par debatter om, hvordan digitalisering kan bidrage til øget produktivitet og fremtidssikring af det danske samfund.

Scenen for oplæggene var, at produktiviteten i Danmark er lav, konkurrenceevnen svækket, og den demografiske udfordring stor. Den offentlige sektor står over for en markant omstilling – og it og teknologi bliver af mange set som en vigtig dynamo i denne omstilling. Vi er derfor på vej til et mere digitalt offentligt Danmark, der frigør ressourcer til bedre velfærd, giver bedre og mere fleksibel service til den enkelte borger og virksomhed, mindsker administrationen og bidrager til øget vækst.

Den offentlige sektor har dog ikke råd til at digitalisere hovedløst. Der skal digitaliseres der, hvor gevinsten er beviseligt større end investeringen. Der hvor en ny og bedre vej vil føre til frigjorte ressourcer eller øget produktivitet og vækst.

I Digitaliseringsstyrelsen er vi ca. 140 engagerede medarbejdere. Det er derfor også en daglig ledelsesmæssig udfordring at prioritere styrelsens kræfter, så vi bedst muligt bidrager til at nå de ambitiøse politiske mål, som regeringen, regionerne og kommunerne har sat sammen.

I året der gik, har vi brugt en del kræfter internt på at fusionere og etablere en stærk styrelse, der i kraft af sin placering i Finansministeriet kan koble digitaliseringsindsatsen mere direkte til udgiftspolitikken og sikre de nødvendige effektiviseringsgevinster på tværs af stat, regioner og kommuner.

Vigtige resultater skaber grundlag for 2013-opgaver

Og så har vi haft travlt med at skabe konkrete resultater, som fx en vigtig aftale om grunddata, lovgivningen om fuld digital, en lovende analyse af en mere systematisk indsats mod socialt snyd, borger.dk i nye klæder, en fortsat indsats for at få især de ældre med på vognen og yderligere et par vigtige trædesten på velfærdsteknologiområdet.

I dette nyhedsbrev har vi udvalgt nogle af de historier, som har fyldt i 2012 og som er grundlaget for det videre arbejde i 2013, som også kommer til at medføre nye analyser af potentielle indsatsområder (fx fælles call center), øget fremdrift på mobilområdet og endnu mere fokus på it-sikkerhed.

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen