Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Fremtidens store fælles it-løsninger

23-08-2016 Klumme

Der er fuld damp på kedlerne i arbejdet med at forberede fremtidens digitale infrastruktur. Ambitionerne er høje og kompleksiteten stor.

Danmark er afhængig af en velfungerende digital infrastruktur – og vi stiller store krav til den. Den skal være robust og sikker, og samtidig nem og tryg for borgere, myndigheder og virksomheder at anvende.

Digitaliseringsstyrelsen er i øjeblikket ved at fremtidssikre og udvikle helt centrale it-løsninger i den digitale infrastruktur, idet vi forbereder udbud af både NemID, Digital Post og NemLogin. Det er store fællesoffentlige it-løsninger, vi som samfund er dybt afhængige af, når vi i hverdagen fx betaler regninger, læser Digital Post eller sender oplysninger og betjener os selv på nettet. 

Digitaliseringsstyrelsen har per 1. august gennemført en organisationsændring, så vi står med den rette organisation til at eksekvere på de høje ambitioner, ikke mindst for udvikling af infrastrukturen og eksekvering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. 

Fremtidens løsninger

Det er et grundvilkår i vores digitale verden, at teknologien og brugernes forventninger udvikler sig meget hurtigt. Eksempelvis har vi på få år vænnet os til at klare hverdagens ærinder på mobilen eller vores tablet. Den offentlige digitale service skal naturligvis også løbende udvikles, så den er tidssvarende og udnytter de teknologiske muligheder, der vil komme. 

Vi skal have en god forståelse for brugernes fremtidige behov og fokusere på de rette nye muligheder, standarder og teknologier, når vi beslutter retningen for udviklingen af de vigtige løsninger. Det kunne fx være, at vi fremover skulle an-vende biometri, fx irisscanning eller fingeraftryk som en måde at identificere os digitalt. Vi har høje ambitioner for fremtiden. 

Samarbejde og dialog med markedet

Vi er godt i gang med opgaven – med analyser og dialog med markedet - og vi fortsætter dialogen. Vi er opmærksomme på, at det er et kompliceret samspil af mange behov, interesser og afhængigheder, eksempelvis til danske virksomheders løsninger og myndigheders fagsystemer. 

Sigtet er, at fremtidens infrastrukturudvikling bliver mere agil og komponenterne mere modulært opbygget. Det vil betyde, at det i højere grad bliver muligt løbende at tilpasse løsningerne, når nye teknologiske muligheder opstår. Det vil også give mulighed for at inddrage flere leverandører med spidskompetencer inden for nye teknologier. 

Det kræver nøje kendskab til brugernes behov og markedets muligheder at levere de ønskede it-løsninger. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen på vegne af den offentlige sektor blandt andet indgået et nyt og banebrydende partnerskab med bankerne om at udvikle og drive den løsning, der skal afløse det nuværende NemID – et samarbejde, der skal bidrage til en mere innovativ udvikling til glæde for brugerne af løsningen. Vi inviterer ligeledes til offentlig høring om Næste generation Digital Post for at få konstruktive input til fremtidens løsning og fortsat være i god dialog med markedet. 

Konkurrence giver brugerne bedre løsninger

Nye teknologiske muligheder gør, at flere og nye aktører kan komme på banen. Derfor kigger vi også ud over landets grænser for at søge erfaringer og se, hvad markedet kan tilbyde. Vi er meget optaget at få konkurrence om vores kommende udbud – og interessen fra såvel små og som store nationale og internationale aktører ser ud til at være stor. 

Vi ser frem til yderligere dialog med markedet og til at finde de leverandører, der skal hjælpe os med at sikre, at den nationale digitale infrastruktur i Danmark fortsat er i særklasse.

Med venlig hilsen 

Lars Frelle-Petersen