Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Professionalisering af it-projekter er en udviklingsproces

13-08-2014 Klumme

Når jeg tænker på, at det kun er knap tre år siden, vi for alvor tog fat på at professionalisere arbejdet med vores it-projekter i staten, så synes jeg, vi er nået rigtig langt.

Fokus på styring og risici

Da vi etablerede Ministeriernes projektkontor havde vi først og fremmest fokus på styring og risikohåndtering, fordi afsættet var, at for mange af de store statslige it-projekter kørte af sporet. Vi indførte den fællesstatslige it-projektmodel i januar 2011 og begyndte sammen med Statens It-projektråd at risikovurdere og følge op på de store it-projekter i staten.

Jeg oplever, at myndighederne er positive over for det nye projektregime og anerkender værdien af vores feedback, selv om de også synes, det kan være en stor mundfuld.

Mange gamle projekter er afsluttet, 40 nye er i gang

Nu har vi kun få tilbage af de såkaldte gamle it-projekter, der blev startet før 2011. Dem følger vi helt i mål, og undervejs har vi en rigtig god dialog med de ansvarlige myndigheder, hvis de oplever udfordringer med projekterne.

Vi har pt. omkring 40 it-projekter, som følger regimet og er på vej ind i den første store bølge af projektafslutninger. Det næste halvandet års tid bliver det derfor spændende at følge med i, hvordan det går med at få afsluttet og fulgt op på de gevinster, projekterne er sat i søen for at realisere. Har regimet virket – og hvilke udfordringer mangler vi stadig at løse?

Professionalisering er en evig udviklingsproces

Jeg er ikke i tvivl om, at vores fokus og initiativer har været med til at hæve de kompetencer, der er nødvendige for at drive succesfulde it-projekter i staten. Men vi skal være varsomme med at tro, at vi af den grund har set det sidste kuldsejlede offentlige it-projekt.

Modeller, risikovurderinger og statusrapporteringer er ikke i sig selv nogen garanti for, at projekter lykkes. Vi har taget nogle vigtige skridt på vejen i den evige udviklingsproces, som professionalisering er, men vi skal være indstillede på fortsat at arbejde for at blive bedre.

Her hos os selv er vi i gang med at udrulle en samlet model for projektstyring af alle projekter over en million, og jeg ved af erfaring, at det bestemt ikke er noget, der sker over natten. Til gengæld kan vi allerede nu mærke, at det udvikler organisationen, og at vi i ledelsen har fået et markant bedre grundlag for at holde projekterne på sporet.

It-projekter er uforudsigelige af natur

It-projekter er uforudsigelige af natur, og sådan skal vi også forholde os til dem. Det er blandt andet noget af det, vi som ansvarlige ledere skal blive endnu bedre til. Derfor er vi også lige nu i gang med overvejelser over, hvordan vi kan klæde styregrupperne bedre på til at varetage det store ansvar, der påhviler dem.

Alle ved, at projektorganisering udfordrer den traditionelle linjeorganisering, og at det er en ledelsesmæssig udfordring at håndtere dette. I England uddanner de fx alle deres styrelsesdirektører på University of Oxford. Det er næppe en tilgang, vi vil kopiere direkte, men indholdet kan vi helt sikkert lade os inspirere af.

Fortsat nok at tage fat på

Et af de andre områder, hvor der er plads til udvikling, er gevinstrealiseringen. Overgangen fra projekt til forretning og it-drift er derfor også et tema, vi tager op i løbet af efteråret, fordi planlægningen af en god overgang til drift starter tidligt i projektet.

Ja, og så skal vi naturligvis fortsat arbejde for at sikre en ordentlig kvalitet i vores løsninger. Vi er nødt til at holde fokus på brugervenlighed og brugerinddragelse generelt, vi skal sikre genbrug og sammenhæng i løsninger og arkitektur, og vi skal blive bedre til at håndtere sikkerhedsaspekterne.

Der er nok af interessante temaer at tage fat på, og det gør vi med glæde – et skridt ad gangen!

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen