Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Finansloven og digitalisering

28-08-2013 Klumme

Regeringen har i denne uge offentliggjort sit forslag til finanslov: Danmark i vækst og balance. Et finanslovsforslag, hvor også digitalisering spiller en vigtig rolle. Digitalisering optræder i finanslovsforslaget som redskab til effektivisering, ligesom digitalisering på flere områder anvendes som en løftestang for modernisering.

Digitalisering er et redskab til effektivisering og modernisering af den offentlige sektor. Blandt finanslovsforslagets reformspor frem mod 2020 indgår en fortsat balanceret vækst i det offentlige forbrug og holdbare offentlige finanser. Samtidig intensiveres arbejdet med moderniseringen af den offentlige sektor. Målet er at frigøre 12 mia. kr. frem mod 2020 til forbedringer af den offentlige service bl.a. gennem øget digitalisering.

Mobil NemID

Med finanslovsforslaget er der sikret finansiering til videreudviklingen af NemID, som er en helt central del af den fællesoffentlige it-infrastruktur. Fra andet kvartal 2014 vil løsningen også kunne anvendes på mobile platforme som fx smartphones og tablets. Banker, andre private virksomheder og offentlige myndigheder får dermed langt bedre muligheder for at udnytte danskernes mobile kompetencer. Den nye løsning bygger videre på den eksisterende NemID-løsning og udnytter dermed fordelen ved én fælles national løsning, som alle danskere kender og bruger. Udviklingen og implementeringen af mobil NemID finansieres af bankerne og stat, regioner og kommuner i fællesskab.

Stærkere velfærd via digitalisering

Også på folkeskoleområdet har finanslovsforslaget sat et stort digitalt aftryk. Der er afsat 130 mio. kr. i hhv. 2014 og 2015 til medfinansiering af digitale læremidler og it, som skal bidrage til frigørelse af lærerne tid og et fagligt løft af folkeskolen. Dette vil give et væsentligt bidrag til regeringens ønsker om at styrke fremtidens generationer.

Regeringen, KL og Danske Regioner er ved at lægge sidste hånd på en strategi for digital velfærd, som vil lægge en forpligtende kurs og dermed sætte yderligere turbo på digitaliseringsarbejdet i årene fremover. Strategi for digital velfærd dækker sundhedsområdet, socialområdet og undervisningsområdet. Vi har med dette arbejde fokus på, at vi udbreder de løsninger, der har den største effekt på samfundsøkonomien og kvaliteten, så der bliver råd til god velfærd på alle områder.

Med venlig hilsen
Lars Frelle-Petersen