Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

Danmarks digitale råstof

20-04-2016 Klumme

Det fællesoffentlige grunddataprogram arbejder for at sikre, at grunddata bidrager til effektivisering og vækst, bedre offentlig service og til at levere grundlaget for nye digitale idéer og produkter. Vi mangler ikke visioner, og vi ved, at mulighederne er der.

Ikke mange danskere tænker over det i hverdagen, men Danmark er et af de lande i verden med de mest valide oplysninger om vores virksomheder i CVR, indbyggere i CPR og en lang række andre registre på områder som fast ejendom, bygninger, geografi og klima. De er grundlæggende oplysninger om vores samfund, og vi kalder dem derfor for grunddata - de er vores fælleseje og kommer alle borgere til gode. I dag er alle grunddata digitale. 

Arbejdet med at registrere vigtige data startede tidligt med kirkebøgerne, hvor sognebørnene sirligt blev registreret. I stedet for kirkebøger er danskerne i dag registreret i CPR, som er grunddata. Kort blev tegnet i hånden, og løbende blev der oprettet nye registre over vores virksomheder, ejendomme, geografi og meget mere. 

Da man i 1960’erne begyndte at digitalisere de danske registre, tog man et stort og, skulle det vise sig, visionært skridt. De digitale registre betyder nemlig, at vi i dag har let adgang til data med høj validitet. 

Stærkt offentligt samarbejde

Siden 2012 har kommunerne, regionerne og staten samarbejdet i grunddataprogrammet. Programmets formål er at sikre en sikker og effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af sammenhængende data med respekt for personfølsomme oplysninger. 

Kompleksiteten i grunddataprogrammet er stor, og det skaber mange udfordringer, når myndigheder på tværs af kommunerne, regionerne og staten skal samarbejde. Men parterne arbejder godt sammen og bevæger sig i fællesskab mod målet, at sikre sammenhængende grunddata af høj kvalitet, som er tilgængelige via en effektiv distributionsplatform og lette at anvende. 

Forbedringer i hverdagen

Et eksempel, som jeg holder meget af, kommer fra Fredericia Kommune. Her har kommunen gjort det lettere for beredskabet at nå frem til borgerne i deres kolonihaver. Ved at give hver enkel kolonihave en unik adresse i stedet for en fælles adresse for hele foreningen, kan ambulancen nu let finde borgeren i nød i stedet for at holde ved indgangsdøren til kolonihaveforeningen og spørge forbipasserende om vej. 

Da de første registreringer af Danmark og danskerne begyndte for århundreder tilbage, havde ingen nogensinde regnet med, at de ville blive til digitale grunddata.

I 2017 vil alle digitale grunddata være samlet på Datafordeleren og de skal på arbejde fra første dag. Grunddata skal fortsat skabe grundlaget for det vigtige arbejde i den offentlige og private sektor med at skabe små og store forbedringer for danskerne. Jeg glæder mig allerede til at følge udviklingen! 

Med venlig hilsen

Lars Frelle-Petersen