Årsrapport

Digitaliseringsstyrelsen udarbejder hvert år en rapport som led i mål- og resultatstyringen.

Årsrapporten indeholder blandt andet en oversigt over årets faglige resultater, årets økonomiske resultat samt forventninger til det kommende år.

Tidligere årsrapporter

Se Digitaliseringsstyrelsens strategiske grundlag og resultatkontrakter