Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Styrk kunde-leverandørsamarbejdet i it-projekter

27-11-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Statens IT-projektråd har offentliggjort en guide, tjekliste og slutevaluering om kunde-leverandørsamarbejdet som nye ledelsesprodukter i den fællesstatslige it-projektmodel.

Ledelsesprodukterne skal styrke kunde-leverandørsamarbejdet i statslige it-projekter og udvide den fællesstatslige it-projektmodel med redskaber rettet mod it-leverandørerne.

Guide

Guiden skal inspirere kunder og leverandører til at opbygge et tillidsfuldt samarbejde i statslige it-projekter og skabe opmærksomhed omkring, hvor vigtigt et godt samarbejde er for at gennemføre it-projekter til aftalt pris, tid og kvalitet.

Tjekliste

Samarbejdstjeklisten giver kunder og leverandører mulighed for undervejs i udviklingsprojektet at have en løbende dialog om samarbejdsrelationen og i god tid at få identificeret og rettet op på eventuelle uhensigtsmæssigheder.

Slutevaluering og webbaseret barometer

Slutevalueringsskemaet kan anvendes til at evaluere kunde-leverandørsamarbejdet, så parterne fokuserer mere på at samle op på høstede erfaringer og lærer af erfaringerne til fordel for projektgennemførelsen i kommende projekter. Formålet er også, at Statens IT-projektråd på et senere tidspunkt kan offentliggøre de indsamlede data i et webbaseret barometer, der viser, hvem der er bedst til at samarbejde.

Ledelsesprodukterne kan findes på Statens IT-projektråds hjemmeside på dette link: www.itprojektraad.dk/Kunde-Leverandoersamarbejde