Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ny oversigt over større statslige it-projekter

06-12-2012 Digitaliseringsstyrelsen

Statslige myndigheder med it-projekter over 10 millioner kroner skal hvert halve år indsende status for deres projekter i forhold til tid, økonomi og gevinstrealisering.

De halvårlige oversigter er en del af indsatsen for at skabe bedre it-styring i staten. Alle statslige it-projekter over 10 mio. kr. har siden 2011 skullet indsende deres projektmateriale til Digitaliseringsstyrelsen, inden de anskaffer en it-løsning. Projektmaterialet risikovurderes af Statens IT-projektråd, der også vurderer, om projekterne har en forhøjet risikoprofil. 

Nøgletal fra projekterne indgår i den halvårlige status og Digitaliseringsstyrelsen forventer, at rapporterne vil kunne give yderligere oplysninger om projekternes fremdrift i takt med, at alle projekter lever op til de nye krav om at blive gennemgået i Statens IT-projektråd.

Digitaliseringsstyrelsen har fået ajourført oversigten, som indeholder 56 it-projekter i staten fordelt på 15 ministerområder. Siden sidste statusrapport er 29 projekter afsluttet og 11 nye er igangsat. Myndighederne har indrapporteret deres status i september 2012.

Læs mere om statusoverblikket og download materialet.