Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Staten afslutter sine gamle it-projekter

12-09-2013 Digitaliseringsstyrelsen

På et halvt år er antallet af igangværende it-projekter i staten mere end halveret. Sidste efterår var der 27 af disse ældre projekter med et budget på mere end 10 mio. kr. tilbage i staten. Siden da er 14 af dem enten afsluttet eller lukket, så der nu er 13 tilbage.

Digitaliseringsstyrelsen følger hvert halve år op på de store statslige it-projekter, der blev igangsat før 2011. Alle store statslige it-projekter, der er igangsat efter 2011, følges af IT-projektrådet, mens de ældre projekter følges af Digitaliseringsstyrelsen.

Myndighederne indsender selv status for it-projekterne, og resultaterne af projekternes rapportering for første halvår 2013 er nu blevet offentliggjort.

It-projekterne markeres med rødt, gult eller grønt lys, afhængigt af om de afviger fra deres planlagte tidsplan, budget og gevinstplan.

En tredjedel kører som planlagt

Resultaterne viser, at ca. en tredjedel af it-projekterne er grønne og overholder tidsplan og budget og forventer at kunne høste de planlagte gevinster. De øvrige it-projekters gule og røde markeringer skyldes primært forsinkelser.

Digitaliseringsstyrelsen følger projekterne i mål

Digitaliseringsstyrelsen følger op på de it-projekter, der har udfordringer. Opfølgningen sker på baggrund af en individuel vurdering af det enkelte it-projekt.

Se oversigten over status for de statslige it-projekter fra før 2011.