Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ministeriernes projektkontor siger tak for en god Projektlederdag i staten

28-10-2013 Statens projektmodel

Den 3. oktober 2013 stod Ministeriernes projektkontor bag en it-projektlederdag for projektmedarbejdere i staten.

Arrangementet, der var et tilløbsstykke med over hundrede deltagere, blev afholdt i Eigtveds Pakhus på Christianshavn.

Direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle-Petersen åbnede dagen og efterlyste, at de statslige myndigheder, der anvender den fællesstatslige it-projektmodel og business case-modellen, giver feedback til Ministeriernes projektkontor om nytten af at anvende disse værktøjer.

Programmet blev indledt med at lektor i digital forvaltning Helle Zinner Henriksen fra CBS talte om ”Det gode digitaliseringsprojekts DNA”. Pointen var, at ”Det gode digitaliseringsprojekt har elementer af centralisme, anarkisme, romantisme - men skal ses i forhold til konteksten”.

Efterfølgende var der arrangeret individuelle workshops med udvalgte temaer, som Ministeriernes projektkontor har fokus på i 2013. Det drejede sig om:

  • Risikovurdering  
  • ESDH projekter
  • Driftskontrakter
  • Ny fællesstatslig programmodel
  • Arkitektur i projekter
  • Eftermiddagens workshop
  • Ændringer i den fællesstatslige it-projektmodel
  • Styregrupper og ledelse
  • Gevinstrealisering
  • Business case-modellen

Dagen blev rundet af med en præsentation af Stephen Jenner, der talte om ”Benefits Realisation Management - PROBLEMS, CAUSES, SOLUTIONS”. Pointen var, at det skal være mere fokus på gevinstrealisering.

Evaluering af dagen

Den efterfølgende evaluering af projektlederdagen har været positiv og er et vidnesbyrd om, at der opbakning til at gennemføre en årligt projektlederdag mellem statens projektledere. Ministeriernes projektkontor vil derfor overveje at videreføre traditionen til næste år.