Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Status for statens store it-projekter er offentliggjort

22-03-2013 Digitaliseringsstyrelsen

For tredje gang siden begyndelsen af 2011 kan man se en status for de store statslige it-projekter.

Alle statslige myndigheder har siden 2011 skullet redegøre for status på igangværende it-projekter med et budget på over 10 millioner kroner. Den halvårlige statusrapportering viser, hvordan det går med it-projekterne, og den bliver brugt til at følge op på projekter med overskridelser af blandt andet tidsplan og budget.

Som noget nyt fremgår alle projekter med trafiklysmarkering. Det betyder, at it-projekterne er markeret med grønt, gult eller rødt, afhængigt af om der er større afvigelser, eller om tidsplaner, budgetter og forventninger til gevinstrealisering følges som planlagt.

Digitaliseringsstyrelsen står bag offentliggørelsen af denne oversigt over status for de store it-projekter, der er påbegyndt før 2011, hvor hele indsatsen med at professionalisere statens it-projekter blev sat i søen. Statens IT-projektråd offentliggør samtidig en statusrapport på deres hjemmeside med de 20 projekter, som det har risikovurderet.

Opfølgningen kan følge tre spor

Trafiklysmarkeringerne bliver fremover brugt til opfølgning på de projekter, der er markeret med gult og rødt. Opfølgningen vil følge ét af tre spor, som vælges i en dialog med den ansvarlige myndighed:

  • Projektet bringes tilbage til den eksisterende plan.
  • Der lægges en ny plan for projektet.
  • Projektet lukkes.

Se status

Tredje status for de risikovurderede projekter kan ses på IT-projektrådets hjemmeside.

Status for de øvrige (gamle) it-projekter kan ses på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.