Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

K03 er offentliggjort

20-12-2012 Statens projektmodel

Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort den endelige version af K03 kontrakt og bilag.

Ud over kontrakten er der offentliggjort en vejledning med supplerende informationer og gode råd om anvendelsen af kontraktens enkelte bestemmelser samt en vejledning om K03 kontraktens sammenhæng med den fællesstatslige it-projektmodel.

"Interessen for og efterspørgslen efter K03 har været stor og en lang række offentlige og private interessenter har bidraget konstruktivt i arbejdet. Jeg føler mig overbevist om, at kontrakten vil kunne styrke arbejdet med it-projekter, der ønskes afviklet med en agil metode og er glad for at kunne konstatere, at en bred kreds af interessenter allerede nu finder K03-kontrakten egnet som grundlag for agile udviklingsprojekter", udtaler Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars Frelle-Petersen.

Fakta om K03 

K03 med tilhørende bilag er en offentlig standardkontrakt til brug for udvikling af it-systemer udviklet efter en agil metode. K03 kontrakten tager udgangspunkt i anerkendte og anvendte projektledelses- og udviklingsmodeller, som offentlige myndigheder arbejder med og har erfaring med at bruge. K03 tager også højde for den økonomiske ramme, der gør sig gældende i staten og er herudover egnet til at indgå i en udbudsproces.

I forbindelse med offentliggørelsen af den endelige K03 kontrakt og bilag er der udarbejdet en vejledning med supplerende informationer og gode råd om anvendelsen af kontraktens enkelte bestemmelser, ligesom der er udarbejdet en vejledning, som særligt vejleder om K03 kontraktens sammenhæng med den fællesstatslige it-projektmodel.

Digitaliseringsstyrelsen har løbende involveret en lang række offentlige og private interessenter i arbejdet med kontrakten, og har herudover i perioden juli til oktober 2012 offentliggjort to betaversioner af kontrakten med henblik på at få bidrag og forslag til forbedringer af K03 kontrakten fra en bred kreds af interessenter.

Digitaliseringsstyrelsen kvitterer for det store engagement og interesse samt for de mange konstruktive bidrag, som således har bidraget til den foreliggende version af K03 kontrakt og bilag.