Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Temadag om ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

25-03-2015 Digitaliseringsstrategi 2016-2020

Arbejdet med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020 er løbet i gang, og Digitaliseringsstyrelsen inviterer til temadag for at drøfte målsætninger for fremtidens offentlige service.

Kick off i Børsen

Et større kick off-arrangement i Børsen gav sidste år vigtige input til det fællesoffentlige strategiarbejde med hjælp fra 200 diskussionslystne deltagere.

Digitale visioner for det offentlige 2020

Digitaliseringsstyrelsen ønsker at fortsætte dialogen med en brede kreds af offentlige og private parter og inviterer i samarbejde med Dansk Industri, en række ministerier, KL og Danske Regioner til temadag den 27. april 2015. Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard vil skyde arrangementet i gang. 

Formålet er at drøfte centrale udfordringer for digitaliseringsindsatsen og målsætninger for, hvordan vi skaber bedre og mere effektiv service frem mod 2020.

Tre vigtige spørgsmål danner ramme for temadagens drøftelser:

  • Hvordan udnytter myndighederne potentialerne i den digitale omstilling, så offentlig service leveres ud fra borgere og virksomheders behov?
  • Hvordan kan den offentlige sektor understøtte et digitalt erhvervsliv og datadrevet vækst?
  • Hvordan kan den teknologiske udvikling understøtte øget effektivisering i myndigheder?

Tilmelding

Temadagen afholdes den 27. april kl. 9-17 i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Der er plads til 250 deltagere. Målgruppen er primært myndigheder, leverandører og interesseorganisationer på borger- og virksomhedsområdet.

Du kan tilmelde dig og læse programmet for temadagen her.

Temaarrangementet lægger sig i forlængelse af det kick off-arrangement, der blev afholdt i november 2014. Kick off-arrangementet markerede opstarten på arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi, hvor mere end 200 diskussionslystne digitaliserings- og it-eksperter fra den offentlige og private sektor mødtes.

Læs om kick off-arrangementet i 2014 her