Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Arbejdet med en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er i fuld gang

25-03-2015 Digitaliseringsstrategi 2016-2020

Hvordan skal offentlig service se ud i 2020? Det er Regeringen, KL og Danske Regioner i fuld gang med at finde ud af.

Kommissorium

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om et kommissorium for en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020. Digitaliseringsstyrelsen har derfor blandt andet igangsat foranalyser af, hvordan brugernes oplevelser af de digitale løsninger kan forbedres, og hvordan mere effektiv dataudnyttelse kan bidrage til hurtigere sagsgange. Arbejdet er forankret i en bred fællesoffentlig styregruppe.

Hent kommissoriet her (pdf)

Centrale sigtelinje

Regeringen har særskilt formuleret centrale sigtelinjer for den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: En tilgængelig, hurtig og sammenhængende offentlig service, der er omkostningseffektiv og understøtter vækst og produktivitet i virksomhederne.

Hent målbilledet her (pdf)

Status på den nuværende digitaliseringsstrategi

Den aktuelle status på arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 viser, at hovedparten af strategiens målsætninger er indfriet eller på vej til at blive det frem mod strategiens udløb ved udgangen af 2015. Enkelte områder kræver dog fortsat en væsentlig myndighedsindsats for at sikre, at strategiens initiativer realiseres til fulde. Der er hermed skabt et stærkt fundament for at formulere nye ambitiøse målsætninger.

Hent "Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015" her (pdf)

Temadag: Digitale visioner for det offentlige 2020

Arbejdet med at udarbejde en ny fællesoffentlige digitaliseringsstrategi skal løftes i fællesskab. Det næste store skridt er at drøfte udfordringer og løsningsrum for den nye strategi med en bred kreds af offentlige og private parter. Digitaliseringsstyrelsen inviterer i samarbejde med parterne bag strategiarbejdet og Dansk Industri til en temadag om digitale visioner for det offentlige i 2020. 

Temadagen afholdes den 27. april kl. 9-17 i Industriens Hus på Rådhuspladsen i København.

Se program og tilmeld dig arrangementet "Digitale visioner for det offentlige 2020" her