Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ny national handlingsplan for open government

29-11-2017 Digitaliseringsstyrelsen

Danmark har udarbejdet og offentliggjort en ny national handlingsplan som led i det internationale samarbejde ”Open Government Partnership” (OGP).

"Open government" skal bidrage til at offentlig service og information leveres på en tidssvarende og effektiv måde, at innovation og værdiskabelse i hele samfundet stimuleres og understøttes, og at viden, deltagelse, gennemsigtighed, samarbejde og sammenhængskraft styrkes. 

En central drivkraft er at udnytte nye teknologier og medier, der giver mulighed for at gøre offentlig viden tilgængelig for borgere og virksomheder, og at fremme samarbejde mellem den offentlige sektor og civilsamfundet. Et område hvor Danmark i øvrigt er langt fremme.

Fælles om handlingsplanen

Som led i deltagelsen i det internationale samarbejde ”Open Government Partnership”, har regeringen udarbejdet en national handlingsplan for perioden 2017-2019. Handlingsplanen er baseret på input fra en bred høring, hvor borgere, virksomheder, NGO’ere og offentlige myndigheder har fået mulighed for at bidrage med forslag til initiativer og aktiviteter.

Handlingsplanen indeholder 14 initiativer, fordelt på fire temaer:
  • Flere og bedre åbne data
  • Skræddersyede data skal sikre grundlag for inddragelse
  • Sammen om en bedre offentlig sektor
  • En global indsats for åbenhed

Download Open Government Partnership National handlingsplan 2017-2019 (pdf)

Om Open Government Partnership

Danmark har siden 2011 deltaget i det internationale initiativ ”Open Government Partnership” (OGP), som har til formål at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og udnytte digitale teknologier til at forbedre samfundet. Ved at deltage forpligter medlemslandene sig til at påtage sig initiativer, som skal øge transparens og inddragende regeringsførelse, borgerdeltagelse og dialog med civilsamfundet, korruptionsbekæmpelse og ansvarsplacering (accountability).

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for den overordnede koordination af det danske arbejde med OGP.

Læs mere om open government