Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Ny mål- og resultatplan for Digitaliseringsstyrelsen for 2015

14-01-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsens mål- og resultatplan for 2015 er nu lanceret og det står dermed klart hvilke strategiske mål, der skal opfyldes i år. I det kommende år vil der blandt andet skulle aftales en ny digitaliseringsstrategi.

Staten, kommunerne og regionerne er i fuld gang med i fællesskab at skabe et mere digitalt offentligt Danmark, der effektiviserer og frigør ressourcer samt moderniserer servicen til borgere og virksomheder. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes. 

Digitaliseringsstyrelsens mål- og resultatplan for 2015 er underskrevet og det står dermed klart hvilke strategiske mål, der skal leveres i år. Sigtelinjen for mål- og resultatplanen udgøres af fire strategiske pejlemærker, som er ”Ny strategisk retning”, ”I land med 80 pct-målsætningen”, ”It-infrastruktur i topklasse”, og endelig vil Digitaliseringsstyrelsen være ”Danmarks bedste styrelse”.

Af mål- og resultatplanen for 2015 fremgår det, at Digitaliseringsstyrelsen blandt andet skal levere på følgende områder:

Realisering af målsætningen om 80 pct. digital kommunikation
Der skal skabes god og effektiv digital service, som på samme tid frigør ressourcer og medfører bedre service til borgere og virksomheder. I 2015 er det væsentligste mål at sikre realiseringen af målsætningen om 80 pct. digital kommunikation, herunder at sikre valid opfølgning på, om målsætningen nås. Der skal blandt andet lovgives om fjerde bølge selvbetjening, og der vil være fortsat fokus på ibrugtagning af den digitale postkasse.

Lancering af ny digitaliseringsstrategi
Der skal udarbejdes en ambitiøs og operationel digitaliseringsstrategi, der sætter rammerne for de kommende års digitaliseringsindsats. Strategien skal bidrage til at indfri regeringens målsætning om at modernisere og effektivisere den offentlige sektor, så der frem mod 2020 kan frigøres 12 mia. kr. Det forventes, at strategien blandt andet vil have fokus på informationssikkerhed og øget brugervenlighed i den offentlige sektors selvbetjeningsløsninger.

Nye generationer af NemID og Digital Post
Det er væsentligt, at den fællesoffentlige it-infrastruktur er tidssvarende og dermed imødekommer krav til især brugervenlighed, sikkerhed og udbudsregler. Det kommende år skal der derfor bl.a. forberedes og gennemføres et professionelt udbud af den kommende generation af digital id og signatur – fremtidens NemID. Herudover skal den nuværende Digital Post-løsning konkurrenceudsættes.

Højere it- og informationssikkerhed 
En effektiv og sikker digitalisering af den offentlige sektor skal understøttes bedst muligt. I forlængelse af regeringens lancering af en ny national informationssikkerheds- og cyberstrategi skal styrelsen derfor bl.a. udarbejde et tilsynskoncept for informationssikkerhed for statslige myndigheder og fortsætte arbejde med at vejlede om implementering af sikkerhedsstandarden ISO27001.

Herudover er der en række interne mål om bl.a. at professionalisere Digitaliseringsstyrelsens systemforvaltning af de store fællesoffentlige it-løsninger samt at styrke ledelsens arbejde med individuel faglig og personlig udvikling af medarbejderne i styrelsen.

Læs mål- og resultatplan for Digitaliseringsstyrelsen for 2015 (pdf)

Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens strategi og resultatkontrakt