Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Vigtig milepæl for Udbetaling Danmark

02-03-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Den 1. marts 2015 var en vigtig milepæl for arbejdet med at effektivisere den offentlige sektor. Efter to års drift har Udbetaling Danmark sparet danskerne for knap 300 mio. kr. Flere penge er på vej som følge af øget digitalisering, og flere nye opgaver er også på vej til Udbetaling Danmark.

I 2010 aftalte regeringen og KL at samle forskellige kommunale udbetalingsopgaver for at opnå stordriftsfordele. Udbetaling Danmark gik i drift 1. marts 2013. Efter to års drift har Udbetaling Danmark nu realiseret de aftalte besparelser på knap 300 mio. kr.. Dette er sket samtidig med, at borgerne har fået udbetalt blandt andet deres pension og boligstøtte. Borgere der har brug for hjælp og støtte kan fortsat få det lokalt i kommunernes borgerservice.

Nemmere at være digital pensionsansøger

Som en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2011-2015 har Udbetaling Danmark gjort borgeres møde med det digitale Danmark mere enkelt og smidigt. Fx er den digitale ansøgningsproces for pension blevet enklere, ved at pensionsansøgere ikke længere skal indtaste indkomstoplysninger, som det offentlige allerede har. Det gør det både lettere for borgerne at ansøge digitalt og reducerer risikoen for fejl.

En mere systematisk tilgang til kontrol med sociale ydelser

Siden etableringen af Udbetaling Danmark har staten tilført opgaver til Udbetaling Danmark i form af Pensionsstyrelsen. Senest har regeringen og KL aftalt at overføre flere kommunale opgaver til Udbetaling Danmark.

Samtidig er det besluttet, at Udbetaling Danmark får en væsentlig rolle i forhold til at styrke kontrollen med sociale ydelser. Regeringen og KL har aftalt at oprette en ny dataenhed i regi af Udbetaling Danmark. Dataenheden idriftsættes pr. 1. maj 2015.

Dataenheden skal gøre det muligt for myndighederne at prioritere deres indsats mod de sager, hvor sandsynligheden for fejludbetalinger og snyd vurderes at være størst. På den måde bliver træfsikkerheden i kontrolindsatsen større. Det skal ske gennem mere analysebaserede digitale værktøjer, hvor de data, som kommuner og Udbetaling Danmark i forvejen har adgang til, sættes sammen på en ny måde. Hermed bliver myndighederne mindre afhængige af anonyme anmeldelser, hvilket kan modvirke, at borgere bliver unødigt mistænkeliggjort.

Dataenheden skal også understøtte bedre videndeling og samarbejde på tværs af myndigheder. En vigtig indsats i dataenheden bliver også at indsamle oplysninger fra udlandet for at styrke blandt andet kommunernes kontrolarbejde.

Der er tidligere offentliggjort en fællesoffentlig evaluering af Udbetaling Danmark, som kan læses her.