Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Tilskud til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger

02-03-2015 Digitaliseringsstyrelsen

For at sikre fremdrift i den nationale udbredelse af velfærdsteknologiske løsninger på socialområdet er der brug for solide evalueringer. Derfor ydes der i regi af Strategi for digital velfærd tilskud på i alt 4,5 mio. kr. i 2015.

Velfærdsteknologiske løsninger er med til at gøre borgere mere selvhjulpne og frigive tid for medarbejdere. Derfor skal den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd (linket er ikke længere tilgængeligt) frem mod 2020 sikre, at digitale eller teknologiske løsninger, der enten udgør eller understøtter velfærdsydelser for borgerne, indgår som en selvfølge i kernevelfærden.

For at styrke kommuner og regioners beslutninger om investering i velfærdsteknologi indgår i Strategi for digital velfærd et initiativ, der har til formål at gennemføre evaluering af strategisk udvalgte demonstrations- og storskalaprojekter, der afprøver ny teknologi på socialområdet.

I medfør heraf ydes der tilskud på 1,5 mio. kr. til hver af op til tre tværkommunale og –regionale projekter på socialområdet. Der ydes tilskud på op til 1 mio. kr. til evaluering udført af eksterne konsulenter og op til 0,5 mio. kr. til projektledelse.     

Hvilken type projekter er relevante?

Projektet skal vedrøre det kommunale eller regionale socialområde og kan gå på tværs af sektorer og vedrøre fx hospitals- eller praksisområdet. For at sikre en repræsentativ samt valid evaluering og business case skal afprøvningen foretages i stor skala og som udgangspunkt baseres på afprøvning i minimum seks kommuner eller to regioner. Forud for ansøgning bør teknologien som minimum være afprøvet i pilotforsøg eller mindre demonstrationsforsøg.

Der er særligt interesse i projekter, der fokuserer på forebyggelse. Der forventes at være både økonomiske og ikke-økonomiske effekter ved en tidlig indsats, fx forebyggelse af at borgere får behov eller yderligere behov for pleje, behandling, eller sociale indsatser. Samtidig forventes det, at digitale løsninger kan være et nyttigt værktøj til at understøtte en forebyggende indsats.

Det forventes, at projekterne igangsættes senest i 2016 og har en samlet varighed på ca. 2 år.

Der er frist for ansøgning om tilskud fra regionale og/eller kommunale projekter 15. september 2015.

Læs mere om proceduren for ansøgning, krav til projektet og vilkår for tilskud her.

Læs eventuelt mere om de tre udvalgte projekter fra initiativets første ansøgningsrunde i 2014 her.