Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Temadag om ny digitaliseringsstrategi 27/4

04-05-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Hvad skal den kommende offentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020 have fokus på? Hvilke målsætninger skal det offentlige sammen sætte, så vi kan skabe bedre og mere effektiv digital service til borgere og virksomheder de kommende år? Det var omdrejningspunkterne for temadagen ’Digitale visioner for det offentlige 2020’

Temadagen, der blev afholdt den 27. april, var arrangeret af Digitaliseringsstyrelsen og DI ITEK i samarbejde med en række ministerier, KL og Danske Regioner. Formålet var at få input til det videre arbejde med den nye offentlige digitaliseringsstrategi, som skal være klar inden årsskiftet.

Over 250 diskussionslystne deltagere fra erhvervslivet, interesseorganisationer, offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner mv. drøftede smartere digital forvaltning og digital velfærd. Og på hashtagget #digdk delte, kommenterede og debatterede deltagerne dagens mange input. Nedenfor er samlet et mindre udpluk fra dagens tweets.

Mål og visioner

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard åbnede dagen med at sætte barren højt:  ”Vi skal være enestående ambitiøse, når vi med den nye strategi sætter retningen for den offentlige sektor i digitale rammer. Og det er bydende nødvendigt, at vi ikke sætter tilliden til det offentlige over styr undervejs,” sagde han. 

Ifølge ministeren skal parterne bag den nye digitaliseringsstrategi derfor: 
  • sætte klare og fælles mål på tværs af den offentlige sektor, så digitaliseringen bliver for borgere og virksomheder, 
  • understøtte væksten i digitale erhverv og i det brede erhvervsliv og 
  • konstant forbedre den digitale service, så digitale løsninger bliver det naturlige førstevalg. 

Digitalisering kræver nye kompetencer

Anders Hvid, CEO i DareDisrupt, talte om de store udfordringer og muligheder, som den hastigt accelererende teknologiske innovation stiller samfundet over for, og gav sine bud på udviklingsbrud i 2020. 

SVP i Customer Relations i Danske Bank, Claus Bunkenborg, fortalte om gevinster og potentialer ved digitalisering af servicen. Han understregede, at omstillingen til en mere digital service stiller krav til organisationens kultur og lederskab samt til medarbejdernes kompetencer. 

En effektiv og datadrevet offentlig sektor

Data og deling af data i det offentlige var et tema, som var meget fremtrædende på dagen. Skal offentlige myndigheder i højere grad end i dag dele relevante data om borgere og virksomheder, så servicen bliver bedre og mere målrettet? Og: Er lovgivningen i tilstrækkelig grad klar til at understøtte øget datadeling?

Tre tematikker gik igen på flere af workshopperne: 
  1. udfordringer og muligheder ved nye data 
  2. den offentlige sektors håndtering af borgernes og virksomhedernes data og
  3. hvordan den offentlige sektor bedst udnytter data.  

Nye data udfordrer den måde, den offentlige sektor arbejder på i dag. Når det offentlige fx får data om brugernes adfærd i de offentlige digitale løsninger, afføder det forventninger til, at data anvendes til at forbedre de digitale selvbetjeningsløsninger og øge brugeroplevelsen i de digitale kanaler.

Samtidig vil borgere og virksomheder i stigende grad selv registrere egne data. Det kan fx være sundhedsdata, som den enkelte vil ønske – og måske forvente – at dele med eksempelvis den praktiserende læge eller sygehuset. Er det offentlige overhovedet i stand til at modtage og anvende de data, som brugerne selv opsamler? 

Deltagerne diskuterede også borgernes interesser i forhold til myndigheders deling af data om borgere. Et tema var ejerskab over data, som borgere og virksomheder afgiver til offentlige myndigheder fx mellem sundhedspersonale i kommunen og på hospitalet. Et andet tema var, hvordan det kan gøres lettere for brugerne at give adgang til, at den enkelte myndighed kan dele allerede registrerede data med andre myndigheder, så servicen og indsatserne koordineres bedre.

Endelig handlede diskussionerne om, hvordan data kan udnyttes – dels internt som beslutningsstøtte i myndighederne til at gøre det offentlige mere effektivt og serviceorienteret, og dels i form af åbne data som kilde til innovation, samarbejde og vækst.

Input til en ny digitaliseringsstrategi

På dagens ti workshopper blev emner som fællesoffentlig it-infrastruktur, velfærdsteknologi, datadeling mellem myndigheder, datadreven vækst og strategisk styring af den offentlige digitaliseringsindsats i fremtiden livligt debatteret. Deltagerne på hver workshop skulle udvælge et konkret løsningsforslag eller initiativ, som de ønskede at spille ind til strategiarbejdet.

Digitaliseringsstyrelsen og DI ITEK følger op på de mange input fra dagens workshops og tweets, så de kan indgå aktivt i arbejdet med en ny digitaliseringsstrategi. Blandt andet vil opsamling fra workshops og løsningsforslag vil blive forelagt styregruppen for den offentlige digitaliseringsstrategi, så de kan indgå aktivt i arbejdet med den kommende digitaliseringsstrategi.

Hent oplæg og program fra dagen

Hvis du vil vide mere kan se programmet for og præsentationer fra dagen herunder.

Hent præsentation fra hovedtaleren Anders Hvid, co-founder og CEO i Dare Disrupt her (pdf)

Hent præsentation fra hovedtaleren Claus Bunkenborg, SVP i Customer Relations i Danske Bank her (pdf)

Se programmet og læs mere om de enkelte workshops her (pdf)