Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Styrket kommunikation skal give øget digital tryghed

28-09-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen arbejder målrettet med at styrke kommunikationen om driften af de fællesoffentlige it-systemer og derved skabe en større gennemsigtighed og tryghed, som er forudsætningen for at levere god offentlig it til borgere og virksomheder.

Kommunikation om drift og ændringer af it-systemerne er en vigtig del af systemforvaltningen, og er derfor en central indsats for styrelsens professionalisering af systemforvaltningen.

Myndigheder, samarbejdspartnere og interessenter skal føle sig trygge i forhold til en rettidig og ensrettet kommunikation om drift og ændringer af de fællesoffentlige it-systemer, og føle sig tilstrækkeligt informeret og inddraget i dette.    

Det skal være klart, hvordan og ad hvilke kanaler der orienteres om driften af de fællesoffentlige it-systemer. Styrelsen har derfor samlet alle driftsinformationer om de fællesoffentlige it-systemer på Digitaliser.dk.

Digitaliser.dk som platform for driftsstatus

Digitaliser.dk er målrettet samarbejdspartnere hos myndigheder og it-leverandører om driftsstatus, servicevinduer og releases på de fællesoffentlige it-systemer.

Her kan interesserede tilmelde sig de enkelte systemer og modtage en adviseringsmail, når der postes driftsmeddelelser. Digitaliser.dk giver samtidig et samlet overblik over driften af de fællesoffentlige systemer.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder samtidig med at lave et nyt og mere brugervenligt design af Digitaliser.dk, hvor driftsstatus for de fællesoffentlige løsninger fx udstilles live på forsiden. Den nye version forventes lanceret til foråret.

Se driftsstatus for vores systemer på Digitaliser.dk 

Twitter som en del af forvaltning og support

Twitter bruges som et supplement til Digitaliser.dk, hvor profilen @DigstStatus tweeter om driftsstatus og svarer på generelle spørgsmål om styrelsens fællesoffentlige it-systemer. Der tweetes fx, hvis Borger.dk eller NemID har driftsproblemer.

Medarbejderne bag @DigtsStatus deltager også mere proaktivt i samtaler om styrelsens it-systemer, fx ved at bidrage med faktuelle svar eller hjælpe med konkrete problemer. Tilstedeværelsen på Twitter giver dermed mulighed for at gå i dialog med styrelsens interessenter og brugere, og hjælper til en mere åben og proaktiv kommunikation.

@DigstStatus har eksisteret siden februar 2014 og har over 2000 følgere.

Øget samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere

Digitaliseringsstyrelsen arbejder målrettet med at øge samarbejdet på tværs af de offentlige myndigheder og samarbejdspartnere, og dermed styrke den daglige dialog om den fællesoffentlige it-infrastruktur.

Der er derfor etableret forskellige driftsfora, hvor interessenter af den offentlige infrastruktur løbende kan blive informeret om drift og ændringer, og inddraget i forhold til deres behov og forretningsønsker. I disse driftsfora deltager blandt andet ATP, KL, KOMBIT, SKAT, Danske Regioner og Erhvervsstyrelsen.