Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Vi begynder dog først, når du klikker dig videre til næste side.

Læs mere om cookies

 

Samlelov 4 om obligatorisk digital selvbetjening vedtaget

19-05-2015 Digitaliseringsstyrelsen

Folketinget har nu vedtaget fjerde og sidste samlelov om obligatorisk digital selvbetjening. Herved er vejen banet for, at der inden udgangen af 2015 indføres krav om digital selvbetjening for borgere på en række udvalgte områder.

Som led i udmøntningen af Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15 har Folketinget vedtaget første samlelov lov nr. 558 af 18. juni 2012, anden samlelov lov nr. 622 af 12. juni 2013, tredje samlelov lov nr. 552 af 2. juni 2014 og den 19. maj 2015 blev fjerde samlelov vedtaget.

Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-15 er udarbejdet i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Lovforslaget medfører, at borgeren fra 1. december 2015 skal anvende digital selvbetjening blandt andet på sygedagpengeområdet, ved ansøgning om personligt tillæg og helbredstillæg, ved indgivelse af klager på sundhedsområdet, ved indgivelse af klage som flypassager og ved ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser.

Lovændringerne er med til at gennemføre digitaliseringsstrategiens bølgeplan med indførelse af obligatorisk digital selvbetjening på stadigt flere områder i fire årlige bølger i perioden 2012-2015; første (2012), anden (2013), tredje (2014) og fjerde (2015). De fire samlelove indebærer, at der pr. den 1. december hvert år stilles krav om, at borgeren anvender digital selvbetjening, når borgeren skal ansøge, anmelde mv. på en række offentlige områder.

Samlelovene er også led i realiseringen af regeringsgrundlagets målsætning om, at 80 pct. af kommunikationen mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015. Indførelsen af digital selvbetjening bidrager også til realisering af regeringens moderniseringsdagsorden.

Borgerne får fortsat hjælp og støtte til digital kommunikation

Vedtagelsen af samlelovene betyder, at de borgere, der kan, skal ansøge, anmelde mv. digitalt via den selvbetjeningsløsning, som den offentlige myndighed, herunder kommunen, stiller til rådighed.

Den relevante offentlige myndighed vil sikre, at der er den tilstrækkelige hjælp og vejledning til de borgere, som ikke kan eller har svært ved at bruge de digitale kanaler. Myndigheden vil også stille computere til rådighed for borgerne til brug for digital selvbetjening.

Den offentlige myndighed vil som hidtil leve op til forvaltningslovens vejledningspligt. Det er den enkelte myndigheds pligt i fornødent omfang at yde vejledning og hjælp til de borgere, der retter henvendelse om spørgsmål indenfor myndighedens sagsområde, herunder vejlede om hvordan man ansøger digitalt og om, hvordan man anvender de konkrete selvbetjeningsløsninger.

Hvis en borger ikke ansøger digitalt, kan den offentlige myndighed afvise ansøgningen og anse oplysningerne som ikke modtaget. Myndigheden vil dog sikre den fornødne hjælp og vejledning til borgeren om, hvordan ansøgningen indgives korrekt, herunder hvordan selvbetjeningsløsningen bruges.

Betjening på anden vis er stadig mulig

Borgere, der ikke kan bruge de digitale selvbetjeningsløsninger, skal fortsat have mulighed for at foretage ansøgninger, anmeldelser mv. på anden vis.

Den enkelte offentlige myndighed vil derfor anvise, hvordan borgeren i stedet skal indgive en ansøgning, anmeldelse mv., hvis myndigheden i det konkrete tilfælde vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke kan anvende den digitale selvbetjeningsløsning.

Særlige forhold kan eksempelvis være særlige handicap, manglende digitale kompetencer, sprogvanskeligheder, sociale problemer mv., der gør, at borgeren ikke kan ansøge digitalt.